Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

“Essentieel maar onzichtbaar en uitgebuit”: studie van Oxfam over arbeidsmigranten in de landbouw

 • Arbeidsplaatsen
 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsongevallen
Landbouw, bosbouw en visserij
01.07.2024

Oxfam heeft in het kader van het ‘SafeHabitus’-onderzoeksproject onderzoek gedaan naar arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten in de landbouw.

Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE

 • Brandpreventie
 • ATEX
 • Chemische agentia
 • Biologische agentia
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
14.12.2023

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de organisatie van de ziekenhuiszorg bij CBRNe-incidenten: noodsituaties waarbij chemische (C), biologische (B) of radiologische/nucleaire (RN) stoffen vrijkomen, al dan niet in combinatie met explosieven (E).

Veiligheidscultuur: doctoraat van Karolien van Nunen

 • Arbeidsplaatsen
 • Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
 • Arbeidsongevallen
29.03.2023

Op 14 maart 2023 verdedigde Karolien van Nunen haar doctoraat in de veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (leerstoel Vandeputte), met als titel “Safety Cultivation. An integrative approach to improve organisational safety”.

Duty to care: welzijn van werknemers in het buitenland

Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
16.11.2016

Update 03/01/2024

Bedrijven hebben een morele en wettelijke verantwoordelijkheid om in te staan voor het welzijn van hun werknemers, waar hun werkplek op dat moment ook is. Dit heet “Duty of Care”. De risico’s bij reizen naar of tijdelijk verblijven in een ander land zijn zeer divers, zoals ziekte, allerlei gezondheidsproblemen en arbeids- en wegongevallen in het buitenland. Maar ook natuurrampen en militaire of terroristische operaties kunnen roet in het eten gooien. Een travel risk programma opzetten is dan ook geen overbodige luxe.

Conclusies van de inspectiecampagne bij de Antwerpse ambachtelijke bakkers

Gezondheid en re-integratie van de werknemer
 • Voeding, dranken en tabak
 • Vrije beroepen, technische activiteiten, herstelling consumentenproducten en overige persoonlijke diensten
23.01.2015

Update 05/10/2023

De regionale directie Antwerpen van de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft medio 2014 een beperkte inspectiecampagne gehouden in een 30-tal ambachtelijke bakkerijen uit de provincie Antwerpen.

Globaal kader voor veiligheid en gezondheid van werk-gerelateerde internationale reizen en opdrachten

Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
21.02.2014

Update 28/09/2023

De ‘International SOS Foundation’ heeft een publicatie uitgebracht met betrekking tot een globaal kader voor veiligheid en gezondheid van werk-gerelateerde internationale reizen en opdrachten. Het kader werd ontwikkeld als gevolg van een aanzienlijke groei van het internationale zakelijke reizen en reizen voor het werk als gevolg van de globalisering, nieuwe markten en de behoefte aan diensten.