Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Menopauze bespreekbaar maken op het werk

  • Re-integratie op het werk
  • Oudere werknemers
  • Gender
23.02.2024

In 2021 en 2022 deed Securex een grote welzijnsbevraging over de menopauze. In 2023 werden de resultaten gepubliceerd. De laatste tijd is er ook in de wetenschappelijke en populaire pers meer aandacht voor het onderwerp. Bovendien is er een bevraging lopende rond taboes op de werkplek, waarvan de menopauze zeker één is.

Participatie van de werknemers bij het leeftijds- en OSH-management zorgen voor gezonde werkplekken voor iedereen

Oudere werknemers
07.06.2017

Om een veilig en gezond arbeidsleven voor iedereen te waarborgen is de participatie van werknemers aan de arbeidsveiligheid en-gezondheid (OSH) van vitaal belang. Recentelijk is deze participatie in Europa afgenomen. Een zorgwekkende trend, met name voor de oudere werknemers.

‘Mid-career’ evaluaties: sleutel tot een langer en gezonder arbeidsleven

Oudere werknemers
22.02.2017

‘Mid-career reviews’ (MCR), waarbij werkgevers een evaluatie van de werknemers op de werkplek organiseren aan het midden van hun beroepsleven, zijn een belangrijk instrument om na te gaan of de vaardigheden van werknemers nog steeds passen bij de functievereisten, ofwel of een verandering in het takenpakket of in de loopbaan zich opdringt.

Duurzaam werk voor vrouwen en oudere werknemers

Oudere werknemers
17.01.2017

De vergrijzende beroepsbevolking in Europa vereist strategieën over veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) om de verschillende uitdagingen voor mannen en vrouwen aan te pakken en zo het beleid, het debat en het toekomstig onderzoek over duurzaam werk beter te kunnen sturen.

Europa's prangend vraagstuk: arbeid duurzamer maken

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Oudere werknemers
09.01.2017

Arbeid duurzamer maken is in de Europese Unie niet louter een uitdaging voor politici en beleidsmakers: het is een fundamenteel vraagstuk voor de toekomst van de arbeidswereld in Europa. Het overstijgt het mantra van een verhoogde arbeidsparticipatie en het beïnvloedt de productiviteit en innovatie en het dagelijks leven van de werknemers in de hele Europese Unie (EU).

Proefproject van het Europees Parlement over veiligheid en gezondheid van oudere werknemers

Oudere werknemers
07.01.2014

Een Europees proefproject onderzoekt beleidsmaatregelen, strategieën, programma's en praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in de lidstaten en daarbuiten om een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling en voorbeelden van goede strategieën en praktijken aan te reiken. De opvattingen en ervaringen op de werkplek zullen helpen een compleet beeld te geven van wat er speelt en wat er nodig is.