Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Scholen in beweging: hoe een strategische aanpak ter bevordering van lichaamsbeweging MSA kan voorkomen

  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Jongeren
  • Stagiairs
Onderwijs
21.06.2022

Update 05/10/2023

Ongeveer een derde van de schoolkinderen en jongeren lijdt aan musculoskeletale aandoeningen (MSA). Deze aandoeningen aan het bewegingsapparaat kunnen erger worden wanneer zij beginnen werken. Vroegtijdige preventie en een levensloopbenadering van een gezond bewegingsapparaat zijn dan ook van groot belang voor een goede veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en gezond ouder worden.

Arbeidsomstandigheden bij artsen-specialisten in opleiding

Stagiairs
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
26.07.2021

Uit diverse bevragingen in het verleden blijkt dat de arbeidsomstandigheden bij artsen-specialisten in opleiding nogal precair zijn en dit ondanks de wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur.