Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

3 filmpjes van Prevent Agri over de gevaren van mest- en kuilgassen en luchtwassers

  • Chemische agentia
  • Jongeren
  • Landbouw, bosbouw en visserij
  • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
27.04.2023

In de landbouwsector gebeuren heel wat ongevallen, soms met zware gevolgen. Machines zijn niet altijd de oorzaak. Mestgassen, kuilgassen of het zwavelzuur gebruikt bij chemische luchtwassers zijn de ‘stille’ gevaren in een landbouwbedrijf. Om landbouwers en studenten uit landbouwscholen hierop attent te maken, ontwikkelde Inagro, in samenwerking met Prevent Agri (Vlaanderen), de provincie West-Vlaanderen, de Boerenbond, de Hogeschool VIVES en de 4 West-Vlaamse brandweerzones, een driedelige educatieve videoreeks.

Scholen in beweging: hoe een strategische aanpak ter bevordering van lichaamsbeweging MSA kan voorkomen

  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Jongeren
  • Stagiairs
Onderwijs
21.06.2022

Update 05/10/2023

Ongeveer een derde van de schoolkinderen en jongeren lijdt aan musculoskeletale aandoeningen (MSA). Deze aandoeningen aan het bewegingsapparaat kunnen erger worden wanneer zij beginnen werken. Vroegtijdige preventie en een levensloopbenadering van een gezond bewegingsapparaat zijn dan ook van groot belang voor een goede veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en gezond ouder worden.