Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

VITO geaccrediteerd om FFP2 en FFP3-maskers te testen

Op de markt brengen van PBM
25.01.2021

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol is geaccrediteerd om FFP2- en FFP3-maskers te testen volgens de Europese norm EN 149. Belgische bedrijven die deze mondmaskers produceren, maar ook andere producenten van maskers, zijn nu niet meer afhankelijk van buitenlandse testlabo's.

Controlecampagne op de conformiteit van veiligheidsschoenen

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Op de markt brengen van PBM
12.06.2018

In 2016-2017 voerde de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) een controlecampagne om de conformiteit van veiligheidsschoenen te controleren. 25 modellen werden getest. Drie modellen voldeden niet aan de technische vereisten. In de andere gevallen ging het enkel om administratieve tekortkomingen.