Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Welzijn op de luchthaven en de luchtvaartsector

 • Fysische agentia
 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Gezondheidstoezicht
 • Arbeidsorganisatie
Vervoer en opslag
07.05.2024

Op 1 februari 2024 doctoreerde Lien Valcke met haar proefschrift ‘‘Happiness in the Sky?’: (Atypische) tewerkstelling en welzijn in de luchtvaartsector, bij Europese piloten en cabinepersoneel, en de relatie met veiligheid(-sgedrag)’.

Arbeidsomstandigheden van zeelieden

Psychosociale risico’s (PSR)
Vervoer en opslag
17.04.2024

In het voorjaar van 2024 vonden enkele evenementen plaats die het welzijn van zeelieden in de kijker zetten en nagingen hoe men de specifieke arbeidsomstandigheden van deze groep in de toekomst aan kan pakken.

Het effect van digitalisering op psychosociale risicofactoren en MSA

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
04.01.2023

Update 05/10/2023

De digitalisering van de economie heeft de aard en de organisatie van het werk in Europa al aanzienlijk veranderd. In de komende tien jaar zal meer dan de helft van de Europese beroepsbevolking te maken krijgen met belangrijke veranderingen in de manier van werken. Hoe kan het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), en in het bijzonder het beleid ter voorkoming van musculoskeletale aandoeningen (MSA), hieraan worden aangepast?

Hoe kunnen we werknemers met chronische MSA ondersteunen vanuit een psychosociaal perspectief?

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
17.11.2022

Update 05/10/2023

Hoewel vroegtijdig ingrijpen essentieel is om te voorkomen dat musculoskeletale aandoeningen (MSA) chronisch worden, moeten mensen met chronische aandoeningen worden ondersteund om weer aan het werk te gaan en te blijven. Naast de fysieke gevolgen kunnen ook psychosociale risicofactoren MSA verergeren en de terugkeer naar het werk belemmeren. Een succesvolle aanpak hiervan is van fundamenteel belang voor het creëren van veilige, gezonde en inclusieve werkplekken.

Het verband tussen psychosociale risicofactoren en aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
17.10.2022

Update 05/10/2023

Traditioneel wordt bij veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) de nadruk gelegd op een afzonderlijke aanpak van musculoskeletale aandoeningen (MSA) en psychische gezondheidsproblemen (zoals stress, angst en depressie). Hoewel fysieke risicofactoren gewoonlijk de grootste impact hebben op het risico van MSA op de werkvloer, kunnen ook psychosociale factoren aanzienlijk bijdragen aan het risico van het ontwikkelen van MSA en het verergeren van een reeds bestaand probleem.

Bestaat het recht op deconnectie echt?

Psychosociale risico’s (PSR)
09.09.2022

Telewerken is een vast onderdeel van het arbeidsleven in Europa geworden. Hoewel we tijdens de COVID-19-pandemie de voordelen van flexibelere manieren van werken hebben ontdekt, worden ook de problemen die voortvloeien uit een steeds meer verbonden leven duidelijker. Helaas is wetgeving alleen misschien niet genoeg om ons recht op disconnectie te waarborgen.

Charter grensoverschrijdend gedrag in de sector gezinszorg

 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Huishoudens
03.06.2022

In de sector van de gezinszorg hebben Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties een gezamenlijk aanpak afgesproken rond ongewenst seksueel gedrag tijdens tewerkstelling aan huis. Het charter “ongewenst seksueel gedrag op het werk” werd op 24 mei 2022 ondertekend.

Nieuwe manieren, plaatsen en tijdstippen van werken: enkele gezondheidsrisico’s

 • Telewerk
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
23.05.2022

Update 05/10/2023

De digitalisering van de economie heeft de manier waarop werk in Europa wordt georganiseerd aanzienlijk veranderd. Deze verandering heeft er niet alleen voor gezorgd dat meer mensen op een andere locatie dan kantoor en op andere uren dan van negen tot vijf werken, het heeft ook geleid nieuwe vormen van tewerkstelling, zoals online uitbesteding en korte termijnopdrachten via een online platform (wat men flexibel werk via tijdelijke of interimcontracten noemt).

Actieplan grensoverschrijdend gedrag in de mediasector

 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Kunst, amusement en recreatie
24.03.2022

Update 03/01/2024

Om bedrijven in de mediasector op een gestructureerde manier te helpen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag, lanceerde de mediasector op 7 maart 2022 een actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag, met de steun van de Vlaamse Minister van Media. De nadruk van dit actieplan ligt heel duidelijk op preventie, waarbij er ingezet wordt op het delen en centraliseren van informatie en het versterken van professionals.

Telewerk en het risico op MSA

 • Telewerk
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
28.02.2022

Update 05/10/2023

Telewerk is sinds de COVID-19-pandemie enorm toegenomen en zal de manier waarop werknemers hun werk uitoefenen waarschijnlijk blijvend veranderen. Hoewel er heel wat voordelen aan telewerk verbonden zijn, mogen de mogelijke risico’s op de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen (MSA) en stress niet worden onderschat.