Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Het effect van digitalisering op psychosociale risicofactoren en MSA

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
04.01.2023

Update 05/10/2023

De digitalisering van de economie heeft de aard en de organisatie van het werk in Europa al aanzienlijk veranderd. In de komende tien jaar zal meer dan de helft van de Europese beroepsbevolking te maken krijgen met belangrijke veranderingen in de manier van werken. Hoe kan het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), en in het bijzonder het beleid ter voorkoming van musculoskeletale aandoeningen (MSA), hieraan worden aangepast?

Hoe kunnen we werknemers met chronische MSA ondersteunen vanuit een psychosociaal perspectief?

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
17.11.2022

Update 05/10/2023

Hoewel vroegtijdig ingrijpen essentieel is om te voorkomen dat musculoskeletale aandoeningen (MSA) chronisch worden, moeten mensen met chronische aandoeningen worden ondersteund om weer aan het werk te gaan en te blijven. Naast de fysieke gevolgen kunnen ook psychosociale risicofactoren MSA verergeren en de terugkeer naar het werk belemmeren. Een succesvolle aanpak hiervan is van fundamenteel belang voor het creëren van veilige, gezonde en inclusieve werkplekken.

Het verband tussen psychosociale risicofactoren en aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
17.10.2022

Update 05/10/2023

Traditioneel wordt bij veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) de nadruk gelegd op een afzonderlijke aanpak van musculoskeletale aandoeningen (MSA) en psychische gezondheidsproblemen (zoals stress, angst en depressie). Hoewel fysieke risicofactoren gewoonlijk de grootste impact hebben op het risico van MSA op de werkvloer, kunnen ook psychosociale factoren aanzienlijk bijdragen aan het risico van het ontwikkelen van MSA en het verergeren van een reeds bestaand probleem.

Scholen in beweging: hoe een strategische aanpak ter bevordering van lichaamsbeweging MSA kan voorkomen

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Jongeren
 • Stagiairs
Onderwijs
21.06.2022

Update 05/10/2023

Ongeveer een derde van de schoolkinderen en jongeren lijdt aan musculoskeletale aandoeningen (MSA). Deze aandoeningen aan het bewegingsapparaat kunnen erger worden wanneer zij beginnen werken. Vroegtijdige preventie en een levensloopbenadering van een gezond bewegingsapparaat zijn dan ook van groot belang voor een goede veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en gezond ouder worden.

Nieuwe manieren, plaatsen en tijdstippen van werken: enkele gezondheidsrisico’s

 • Telewerk
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
23.05.2022

Update 05/10/2023

De digitalisering van de economie heeft de manier waarop werk in Europa wordt georganiseerd aanzienlijk veranderd. Deze verandering heeft er niet alleen voor gezorgd dat meer mensen op een andere locatie dan kantoor en op andere uren dan van negen tot vijf werken, het heeft ook geleid nieuwe vormen van tewerkstelling, zoals online uitbesteding en korte termijnopdrachten via een online platform (wat men flexibel werk via tijdelijke of interimcontracten noemt).

Getuigenissen over de positieve en negatieve kanten van telewerk

 • Telewerk
 • COVID-19
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
13.04.2022

Update 05/10/2023

Het is belangrijk om werknemers voor wie telewerk een deel is van hun werkleven aan het woord te laten. Daarom werd in Spanje, Frankrijk en Italië een reeks interviews met werknemers en werkgevers afgenomen. Op die manier kunnen ervaringen met telewerk en het effect op gezondheid en welzijn in de context van de COVID-19-pandemie in kaart worden gebracht.

Veranderende regels rond telewerk: wat moeten werkgevers weten?

 • Telewerk
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
30.03.2022

Update 05/10/2023

Het percentage aan telewerk mag het voorbije decennium dan wel zijn toegenomen, toch heeft de COVID-19-pandemie sinds maart 2020 voor een ongekende verschuiving richting thuiswerk gezorgd. Hierdoor moeten landen hun bestaande wetgeving rond telewerk opnieuw herzien, om zo werknemers te beschermen tegen de opkomende (ergonomische) risico’s voor hun gezondheid.

Telewerk en het risico op MSA

 • Telewerk
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
28.02.2022

Update 05/10/2023

Telewerk is sinds de COVID-19-pandemie enorm toegenomen en zal de manier waarop werknemers hun werk uitoefenen waarschijnlijk blijvend veranderen. Hoewel er heel wat voordelen aan telewerk verbonden zijn, mogen de mogelijke risico’s op de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen (MSA) en stress niet worden onderschat.

Het effect van arbeidssegregatie op MSA

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Gender
10.02.2022

Update 05/10/2023

Werknemers in bepaalde bevolkingsgroepen, zoals vrouwen, migranten en lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of interseksuele (LHBTI) werknemers, werken vaak in sectoren met meer risico’s op musculoskeletale aandoeningen (MSA). Door deze sectorale segregatie lopen deze groepen meer risico dan andere werknemers.