Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

De impact van klimaatuitdagingen op werknemers

 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Beroepsziekten
19.02.2024

Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft editie 28 van zijn tijdschrift rond veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) HesaMag gewijd aan het thema “Workers and the climate challenge”.

Omgaan met cytostatica en antineoplastische agentia: enkele aanbevelingen

 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Reprotoxische stoffen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
29.04.2022

Op 25 maart 2022 werd een rondetafel gehouden rond preventie van blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, in het bijzonder cytostatica en antineoplastische agentia. Deze rondetafel werd georganiseerd door het ‘European Biosafety Network’ (EBN) in het federaal parlement.

Campagne en studiedag over houtstof

 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Beroepsziekten
Hout en meubel
09.11.2021

Update 04/01/2023

Het opleidings- en informatiecentrum van de hout- en meubelsector Woodwize en het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s Fedris hebben een nieuwe sensibiliseringscampagne over het risico op neuskanker door langdurige blootstelling aan houtstof gelanceerd. De campagne werd voorgesteld op de studiedag over houtstof van Woodwize tijdens Prowood, een driejaarlijkse beurs voor de houtverwerkende nijverheid en aanverwante sectoren in België die dit jaar plaatsvond van 17 tot 21 oktober 2021.

Bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen en werkgerelateerde kanker

Kankerverwekkende en mutagene agentia
02.08.2019

De blootstelling aan kankerverwekkende stoffen blijkt de belangrijkste oorzaak te zijn van werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie (EU), met bijna 80.000 overlijdens per jaar. Een groot aantal werknemers is blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, waaronder stoffen die afkomstig zijn uit de werkprocessen zelf. Toch kunnen vele blootstellingen worden vermeden door een risicobeoordeling, preventieve maatregelen en het naleven van de geldende strenge EU-maatregelen.

Uitwisselen van oplossingen om de risico's van kankerverwekkende stoffen te verminderen

Kankerverwekkende en mutagene agentia
29.11.2018

Met zowat 80.000 overlijdens per jaar is kanker de belangrijkste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie (EU). Men kan en moet meer doen om dat aantal te verminderen. De "Roadmap on carcinogens" beoogt de bewustwording van de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek, waarbij de uitwisseling van goede praktijken over heel Europa wordt bevorderd en vereenvoudigd.

Eindwerken over de risico’s met asfalt

 • Gevaarlijke stoffen
 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
Bouw
05.11.2015

Update 17/01/2023

Twee eindwerken in het kader van de opleiding tot preventieadviseur hadden als thema het omgaan met de risico’s van asfalt bij wegenwerken en bij de productie van bitumen dakbedekkingsmembranen.

Vroegtijdige opsporing van neuskanker bij ex-houtbewerkers

 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Beroepsziekten
Hout en meubel
22.11.2013

Update 04/01/2023

Voormalige houtbewerkers die minstens 20 jaar aan houtstof zijn blootgesteld, kunnen zich gratis laten onderzoeken op neus- en sinuskanker. Het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) heeft hiervoor een project opgestart. 

Veilig omgaan met asfalt: preventiemaatregelen van productie tot eindgebruiker(s)

 • Brandpreventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Fysische agentia
Bouw
17.10.2012

Update 17/01/2023

De asfaltwerker heeft door de aard van zijn werk kans op gezondheidsschade en ongevallen door bijvoorbeeld een aanrijding. Hij wordt blootgesteld aan trillingen, geluid, gevaarlijke stoffen, temperatuurschommelingen, enz. Om het gevaar op gezondheidsschade zoveel als mogelijk te beperken of te voorkomen heeft Eurobitume, de vereniging van Europese producenten van Bitumen, een aantal richtlijnen opgesteld voor de volledige levenscyclus van asfalt, van de productie tot het gebruik.