Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Ondertekening Plannen voor Eerlijke Concurrentie

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsongevallen
10.04.2024

Op 21 februari 2024 ondertekenden de sociale partners, leidend ambtenaren en de bevoegde ministers de nieuwe plannen voor Eerlijke Concurrentie (PEC) in 8 sectoren.

Sociale fraude en mensenhandel: campagnes, onderzoeksprojecten, informatiebronnen en wetgevende initiatieven

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsongevallen
Bouw
14.02.2024

Vaak gebruiken bedrijven onderaannemingsketens om arbeidsrelaties te verhullen, belastings- en socialezekerheidverplichtingen te omzeilen, hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden en zich te onttrekken aan controles door arbeidsinspectiediensten. Deze praktijken geven aanleiding tot uitbuiting, fraude en andere arbeidsmisbruiken, die vaak grensoverschrijdende van aard zijn. Als onderaanneming op de juiste manier wordt gedaan, hoeft het niet per se een probleem te zijn.

Europese studies rond gezondheid, welzijn en arbeidsomstandigheden van professionele muzikanten

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
Kunst, amusement en recreatie
10.10.2023

De voorbije jaren verschenen op Europees vlak enkele studies rond het welzijn van muzikanten. Tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie vonden de afgelopen jaren enkele ontwikkelingen plaats in de muziekindustrie, die een impact hebben gehad op de bredere creatieve en culturele sectoren.

Genomineerden en prijswinnaars Matexpo awards 2023

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Beschermingsmiddelen
Bouw
21.09.2023

Matexpo, de vakbeurs voor bouwmaterieel, vierde van 6 tot en met 10 september 2023 haar 40ste editie in Kortrijk Xpo. Een belangrijk thema dit jaar was duurzaamheid. De politieke situatie en economische gevolgen daarvan hebben veel bedrijven getoond dat alternatieve brandstoffen en aandrijvingsvormen, zoals elektriciteit, waterstof, synthetische diesel enzovoort, steeds belangrijker worden. De beurs kende 35.000 m2 aan expositieruimte en ontving een kleine 40.000 bezoekers.

Lancering veiligheidspaspoort in de podiumkunsten

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
Kunst, amusement en recreatie
27.06.2023

Werken in de podium- en eventsector is niet zonder risico. Niet enkel bij podium- en eventtechnici, maar ook bij andere medewerkers moet er gewaakt worden over een veilige werkomgeving. Op 1 juni 2023 lanceerde het paritair comité van de podiumkunsten (PC 304) twee tools die daarbij kunnen helpen: het veiligheidspaspoort en een geüpdatete versie van ARIANE. 

Veiligheidscultuur: doctoraat van Karolien van Nunen

 • Arbeidsplaatsen
 • Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
 • Arbeidsongevallen
29.03.2023

Op 14 maart 2023 verdedigde Karolien van Nunen haar doctoraat in de veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (leerstoel Vandeputte), met als titel “Safety Cultivation. An integrative approach to improve organisational safety”.

GROENGEK(L)EURD: het kwaliteitslabel voor tuinaannemers

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsorganisatie
 • Risicoanalyse
Landbouw, bosbouw en visserij
13.12.2022

Op 25 september 2022 werd tijdens Green Expo het kwaliteitslabel “GroenGek(l)eurd” voor de professionele tuinaannemer voorgesteld. Het label certificeert tuinaannemers op het vlak van transparantie, vakbekwaamheid, klantvriendelijkheid, sociaal beleid voor werknemers en aandacht voor het milieu.

Europees veiligheidspaspoort voor de theater- en eventindustrie

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Kunst, amusement en recreatie
25.10.2022

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (PC 304 voor de Vlaamse gemeenschap) heeft samen met het ‘Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound’ (RITCS) en het steunpunt voor de productionele, ontwerpende, en technische krachten van de brede culturele sector (STEPP) middelen van het Europees Sociaal Fonds gekregen om een hybride opleidingstraject op te maken en zo een Europees veiligheidspaspoort te behalen.

Veilig omgaan met schuur- en slijpgereedschappen

 • Arbeidsplaatsen
 • Basiseisen (arbeidsmiddelen)
 • Fysische agentia
 • Arbeidsongevallen
 • Hout en meubel
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
29.09.2022

De ‘Federation of European Producers of Abrasives’ (FEPA) heeft enkele veiligheidsaffiches van één bladzijde in meerdere talen gemaakt om te wijzen op de risico’s verbonden aan het slijpen en het schuren. De ‘Organisation for the Safety of Abrasives’ (OSA) biedt ook enkele documenten over het onderwerp.

Charter om de ontvangst van chauffeurs op verlaadplaatsen te verbeteren en andere initiatieven

Arbeidsplaatsen
Vervoer en opslag
20.01.2022

De Global Shippers Alliance (GSA), de Internationale Wegtransport Unie (IRU), die de wegvervoersondernemingen vertegenwoordigt, en de International Transport Workers’ Federation (ITF), die de chauffeurs vertegenwoordigt via hun vakbonden, hebben een charter opgesteld voor de ontvangst van chauffeurs op de laad- en losplaatsen van bedrijven. Het charter is gebaseerd op het beginsel van wederzijds respect en bevat een reeks verbintenissen voor verladers, vervoerders en chauffeurs.