Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Veilig werken op hoogte in de chemische logistieke sector

Werken op hoogte
Vervoer en opslag
26.04.2013

Update 06/01/2023

Er is een code van goede praktijk uitgewerkt rond veilig werken op hoogte in de chemische logistieke sector door de Europese raad voor de chemische industrie (CEFIC), de ‘European Chemical Transport Association’ (ECTA) en de ‘European Association of Chemical Distributors’ (FECC). Hierbij is ook rekening gehouden met de Europese richtlijn 2001/45/EG voor het werken op hoogte.

Risico’s van koelkamers in de fruitsector

 • Chemische agentia
 • Arbeidsongevallen
Landbouw, bosbouw en visserij
23.04.2013

Update 07/10/2022

Recent werd een fruithandelaar onwel in een zuurstofarme koelkamer van zijn bedrijf bij het controleren van het fruit. De man moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In het verleden zijn hiermee nog incidenten en doden gevallen. 

Richtlijn voor de veilige plaatsing van opblaasbare rioolafsluiters

Arbeidsplaatsen
 • Bouw
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
04.04.2013

Update 20/02/2023

Riolen veilig afsluiten om werken aan de buizen uit te voeren, is minder eenvoudig dan het lijkt. Aquafin, dat instaat voor de zuivering van de oppervlaktewateren in Vlaanderen, heeft daarom samen met een aantal aannemers en fabrikanten een richtlijn opgesteld om de risico’s bij het afstoppen van grote watervolumes te minimaliseren. 

Europese projecten voor levenslang leren en mobiliteit van competenties

03.04.2013

Update 28/04/2023

Op de Europese website van het “levenslang leren” programma kunt u de verschillende Europese projecten vinden. Een aantal van deze projecten zijn nuttig in het kader van kwaliteitsvol leren in het algemeen en een aantal rond veiligheid en gezondheid in het bijzonder.

Instrumenten voor veiligheidsactoren tijdens de campagne ‘Lever veilig’

Arbeidsmiddelen
Bouw
02.04.2013

Update 28/02/2023

De sensibiliseringscampagne ‘Lever veilig’ van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) is halfweg. Begin 2014 start dan de handhavingsgolf van de arbeidsinspectie. Op een meeting van 19 maart 2013 heeft het NAVB een mooi overzicht gegeven van de stand van zaken en de instrumenten die ter beschikking zijn voor de diverse veiligheidsactoren.

Truck Safety award en 658 Truckveilig labels uitgereikt

Vervoer en opslag
06.03.2013

Update 11/05/2023

Op 21 februari 2013 werden er 7 Transport & Logistics Awards 2013 uitgereikt. Meer dan 1000 personen woonden de uitreiking bij. Eén van deze 7 awards is het Truck Safety Award 2013. Bij deze gelegenheid werden ook de allereerste Truckveilig labels uitgereikt. In totaal behaalden 37 transportbedrijven en 623 vrachtwagenbestuurders het label. 

Recente toevoegingen in lijst met beroepsziekten

Beroepsziekten
04.03.2013

Update 02/02/2023

Bepaalde musculoskeletale aandoeningen of tendinopathiën van de bovenste ledematen en het hypothenar hamer syndroom zijn onlangs erkend als beroepsziekte waarvoor het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ; ondertussen Fedris genoemd) een vergoeding tot schadeloosstelling kan uitkeren. Bovendien is tuberculose nu ook erkend als beroepsziekte voor meer categorieën van werknemers.

Wetboek van economisch recht in de steigers

Op de markt brengen van machines
07.02.2013

Update 01/09/2023

De komende jaren zal het Wetboek van economisch recht tot stand komen via de techniek van de “aanbouwwetgeving”. Het ontwerp stoelt voor een groot deel op de werkzaamheden van de Ronde Tafel betreffende de evaluatie en modernisering van het economisch recht van 2007. Het wetboek is opgebouwd in 17 boekdelen. Boek VIII “Kwaliteit van producten en diensten”, boek IX “Veiligheid van producten en diensten” en boek XV “Rechtshandhaving” over de reglementering voor het opsporen en vaststellen van inbreuken alsook de sancties, zijn van nut voor een preventieadviseur. De eerste documenten zijn in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend.

Heftrucks, werfmachines en ander rollend materieel: geluids- en emissienormen

 • Arbeidsmiddelen
 • Chemische agentia
 • Fysische agentia
 • Bouw
 • Vervoer en opslag
17.01.2013

Update 03/10/2022

De koninklijke besluiten over het gebruik van arbeidsmiddelen en mobiele arbeidsmiddelen en het op de markt brengen van machines zijn bij de preventieadviseur genoegzaam bekend. Minder gekend zijn enkele milieubepalingen, zoals geluid- en emissiebeperkingen, waaraan deze machines tevens onderworpen zijn als gevolg van andere Europese richtlijnen.

Sigmacert keurmerk voor bepaalde mobiele arbeidsmiddelen

 • Arbeidsmiddelen
 • Mobiele arbeidsmiddelen
Vervoer en opslag
14.01.2013

Update 03/04/2023

Sigma, de beroepsvereniging van importeurs van machines van goederenbehandeling en burgerlijke bouwkunde, heeft sedert 2011 het Sigmacert keurmerk ingevoerd voor de controle en het onderhoud van enkele mobiele arbeidsmiddelen.