Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Fermentatieprocessen kunnen dodelijk zijn

 • Chemische agentia
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Voeding, dranken en tabak
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
06.11.2023

In de voedingsindustrie past men wel vaker het proces van fermentatie met behulp van bacteriën toe, bijvoorbeeld voor de conservering van melkproducten of tijdens de productie van alcoholische dranken zoals wijn en bier (respectievelijk gisting of vinificatie genoemd). Bij deze processen komt koolstofdioxide (CO2) vrij. Als deze CO2 de lucht of zuurstof in een (omsloten) ruimte verdringt (het hoeft daarbij zelfs niet over een besloten ruimte te gaan), kunnen dodelijke concentraties bereikt worden.

Agoria past code voor beheersing van blootstelling bij technische interventies aan

 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
28.10.2021

Tijdens een evenement op 28 oktober 2021 van de ‘Process Safety Academy’ heeft Agoria een nieuwe versie van haar code van goede praktijk voor de beheersing van productblootstelling bij technische interventies voorgesteld. In 2017 lanceerde Agoria de code om tegemoet te komen aan de noodzaak voor een kader omdat de problematiek groter was dan algemeen gedacht. Na 4 jaar leert de praktijk dat een update nodig is.

Opleiding rond veilig gebruik van diisocyanaten

 • Chemische agentia
 • Beroepsziekten
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Bouw
05.10.2021

Update 13/02/2023

Twee Europese chemische organisaties hebben een website ontworpen en een opleidingsprogramma uitgewerkt rond het veilig gebruik van diisocyanaten voor industriële en beroepsmatige gebruikers. 

Code van goede praktijk “werkvoorbereiding voor stilstanden”

 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
30.10.2020

De gezamenlijke werkgroep “Shutdowns” van de Belgische sectorale werkgeversorganisaties Agoria en Essenscia ontwikkelt over een aantal thema’s ervaringen en goede praktijken. Eerste in de rij is de code van goede praktijk “Werkvoorbereidingsdossiers voor stilstanden”, waarin begrippen en een minimum aan informatie voor specifieke taken worden gedefinieerd.

Code van goede praktijk “Werken in besloten ruimten”

Arbeidsplaatsen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Vervoer en opslag
23.10.2015

Update 05/07/2023

Tijdens zijn seminarie op 22 september 2015 heeft de federatie van de technologische industrie Agoria zijn nieuwe code van goede praktijk “Werken in besloten ruimten” voorgesteld. Tevens heeft Agoria toen de prijs “Preventieadviseur van het jaar 2015” uitgereikt. Hieronder volgt het relaas van het seminarie met een toelichting over die nieuwe code, de uitreiking van de preventieadviseur van het jaar en een overzicht van dergelijke codes in andere landen en andere sectoren.

Technische maatregelen tegen beknelling door hoogtewerkers

 • Arbeidsmiddelen
 • Hijsen of heffen van lasten
 • Werken op hoogte
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
17.03.2015

Update 09/01/2023

Beknellingsgevaar en katapulteffect zijn niet zo goed gekende risico’s tijdens het rijden en bewegen met hoogtewerkers en andere beweegbare platformen. Nochtans zijn er ieder jaar doden te betreuren en circuleren er vele You tube filmpjes op het internet die deze risico’s duidelijk illustreren.

Belgische regels voor drukapparatuur aangepast aan CLP

 • Op de markt brengen van machines
 • Gevaarlijke stoffen
 • Chemische agentia
Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
03.03.2015

In navolging van de Europese regels is ook de Belgische wetgeving rond het op de markt brengen van drukapparatuur aangepast aan de Europese verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP). 

Beste Praktijken voor veiligheid in de aanvoerketen van de chemische logistieke sector

 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Vervoer en opslag
25.03.2014

Update 06/06/2023

In 2013 heeft de Europese Transportfederatie ‘European Chemical Transport Association’ (ECTA) ‘Best Practices’ richtlijnen gepubliceerd voor het veilig rijden met vrachtwagens, het veilig laden en lossen van vrachtwagens en de netheid bij bulkleveringen in de chemische logistieke keten.

Aanbevelingen bij het werken met vuurvaste keramische vezels

Gevaarlijke stoffen
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Bouw
25.03.2010

De werkgeversvertegenwoordigers van de technologische industrie (Agoria) en de chemische industrie (Essenscia) hebben een code van goede praktijk opgesteld met daarin aanbevelingen voor het werken met vuurvaste keramische vezels of ‘Refractory Ceramic Fibres’ (RCF).