Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Ondertekening Plannen voor Eerlijke Concurrentie

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsongevallen
10.04.2024

Op 21 februari 2024 ondertekenden de sociale partners, leidend ambtenaren en de bevoegde ministers de nieuwe plannen voor Eerlijke Concurrentie (PEC) in 8 sectoren.

Fact-app nu ook met woordenschat bouw!

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsongevallen
 • KMO
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
20.03.2024

De ‘First Aid Communication Tool’ (FACT), ontwikkeld door het Interregproject ‘AB-Réfugiés-Emploi’, werd in 2020 gelanceerd in 8 talen en bestond uit 940 woorden. Naast een pakket basiswoordenschat met aandacht voor veiligheid en communicatie rond COVID-19, kon de gebruiker kiezen om een woordenpakket over land- en tuinbouw (430 termen) en/of een woordenpakket over de metaalindustrie (157 termen) te installeren.

Klimaatverandering toegevoegd aan managementsysteemnormen: communiqué ISO-IAF en publicatie van de wijziging

12.03.2024

Op 22 februari 2024 publiceerden de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en het ‘International Accreditation Forum’ (IAF) een gemeenschappelijk communiqué over de aanpassing van de managementsysteemnormen rond het aspect klimaatverandering. In de paragrafen 4.1 en 4.2 wordt nu voor het eerst expliciet klimaatverandering toegevoegd. Deze wijziging gebeurde via een amendement 1 “Climate action changes”.

Op jacht naar risico’s: een alternatieve manier van sensibilisatie en communicatie rond risico’s

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Arbeidsongevallen
 • Risicoanalyse
29.02.2024

Napo is de held van een reeks aantrekkelijke en informele animatiefilms over veiligheid en gezondheid op het werk van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). De films zijn zonder gesproken woord en ondertitels en kunnen dus door iedereen worden begrepen.

Menopauze bespreekbaar maken op het werk

 • Re-integratie op het werk
 • Oudere werknemers
 • Gender
23.02.2024

In 2021 en 2022 deed Securex een grote welzijnsbevraging over de menopauze. In 2023 werden de resultaten gepubliceerd. De laatste tijd is er ook in de wetenschappelijke en populaire pers meer aandacht voor het onderwerp. Bovendien is er een bevraging lopende rond taboes op de werkplek, waarvan de menopauze zeker één is.

De impact van klimaatuitdagingen op werknemers

 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Beroepsziekten
19.02.2024

Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft editie 28 van zijn tijdschrift rond veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) HesaMag gewijd aan het thema “Workers and the climate challenge”.

Sociale fraude en mensenhandel: campagnes, onderzoeksprojecten, informatiebronnen en wetgevende initiatieven

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsongevallen
14.02.2024

Vaak gebruiken bedrijven onderaannemingsketens om arbeidsrelaties te verhullen, belastings- en socialezekerheidverplichtingen te omzeilen, hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden en zich te onttrekken aan controles door arbeidsinspectiediensten. Deze praktijken geven aanleiding tot uitbuiting, fraude en andere arbeidsmisbruiken, die vaak grensoverschrijdende van aard zijn. Als onderaanneming op de juiste manier wordt gedaan, hoeft het niet per se een probleem te zijn.

Twee “cyber”-publicaties van de staatsveiligheid

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
31.01.2024

De veiligheid van de staat (VSSE) heeft in 2020 een brochure rond spionage uitgegeven: “Travel Security. Hoe uw gegevens beschermen in het buitenland”. De publicatie richt zich zowel tot het grote publiek als tot overheden. In 2023 werd een vervolgbrochure uitgegeven, “Spionage en inmenging, wordt u geviseerd?”, die zich eerder richt tot medewerkers en vertegenwoordigers van overheidsdiensten (in binnen- en buitenland).

De risico’s van vallende voorwerpen: codes van goede praktijk en andere initiatieven

 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
16.01.2024

De risico’s van vallende voorwerpen of objecten, bijvoorbeeld op bouwplaatsen of tijdens constructiewerkzaamheden, worden vaak onderschat. Daarom hebben enkele organisaties richtlijnen of codes opgesteld voor het beheer van vallende voorwerpen.