Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Vervoer en opslag
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
02.03.2023

Op 20 januari 2023 vaardigde de Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden een omzendbrief uit betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief van 30 september 2021 over gevallen van agressie tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones.

Preventiecampagne voor wederzijds respect tussen burgers en veiligheidsberoepen

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Beveiliging
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne gelanceerd rond wederzijds respect, die het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen probeert te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect. Dat kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van agressie en geweld tussen burgers en veiligheidsberoepen.

Campagne “Stop geweld tegen de politie”

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
17.12.2020

De politievakbond van het Vrij Syndicaat voor het openbaar Ambt (VSOA Politie) heeft een campagne voorgesteld om geweld tegen de politie aan te kaarten. De campagne moet de bevolking sensibiliseren om geweld tegen de politie niet te tolereren en roept de politiek op een nultolerantie te handhaven.

Campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners en ordediensten is NOOIT ok” uitgebreid naar ordediensten

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
29.09.2020

Update 07/08/2023

In april 2020 werd deel 2 van de campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners is NOOIT ok” gelanceerd, waarbij ook ordediensten werden betrokken.