Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Europese studies rond gezondheid, welzijn en arbeidsomstandigheden van professionele muzikanten

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
Kunst, amusement en recreatie
10.10.2023

De voorbije jaren verschenen op Europees vlak enkele studies rond het welzijn van muzikanten. Tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie vonden de afgelopen jaren enkele ontwikkelingen plaats in de muziekindustrie, die een impact hebben gehad op de bredere creatieve en culturele sectoren.

Lancering veiligheidspaspoort in de podiumkunsten

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
Kunst, amusement en recreatie
27.06.2023

Werken in de podium- en eventsector is niet zonder risico. Niet enkel bij podium- en eventtechnici, maar ook bij andere medewerkers moet er gewaakt worden over een veilige werkomgeving. Op 1 juni 2023 lanceerde het paritair comité van de podiumkunsten (PC 304) twee tools die daarbij kunnen helpen: het veiligheidspaspoort en een geüpdatete versie van ARIANE. 

Werken met ladders: ETUC-studie en andere informatiebronnen

 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Werken op hoogte
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Bouw
 • Reinigingsbedrijven en dienstencheque
 • Kunst, amusement en recreatie
17.01.2023

Het Europees Verbond van Vakverenigingen (ETUC) heeft een studie gepubliceerd rond veiligheid van zolderladders en ladders gebruikt voor het reinigen van ramen. De studie dient als input voor werkgroepen binnen het technisch comité CEN/TC 93 “ladders”, met het oog op mogelijke aanpassingen van EN-normen rond ladders.

Touwtechnieken: enkele (inter)nationale organisaties en websites

 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Werken op hoogte
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Bouw
 • Kunst, amusement en recreatie
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
21.12.2022

Touwen kunnen zowel in een professionele context als in een vrijetijdscontext (bijvoorbeeld bij bergbeklimmen en indoorklimmen) worden gebruikt.

Europees veiligheidspaspoort voor de theater- en eventindustrie

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Kunst, amusement en recreatie
25.10.2022

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (PC 304 voor de Vlaamse gemeenschap) heeft samen met het ‘Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound’ (RITCS) en het steunpunt voor de productionele, ontwerpende, en technische krachten van de brede culturele sector (STEPP) middelen van het Europees Sociaal Fonds gekregen om een hybride opleidingstraject op te maken en zo een Europees veiligheidspaspoort te behalen.

Actieplan grensoverschrijdend gedrag in de mediasector

 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Kunst, amusement en recreatie
24.03.2022

Update 03/01/2024

Om bedrijven in de mediasector op een gestructureerde manier te helpen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag, lanceerde de mediasector op 7 maart 2022 een actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag, met de steun van de Vlaamse Minister van Media. De nadruk van dit actieplan ligt heel duidelijk op preventie, waarbij er ingezet wordt op het delen en centraliseren van informatie en het versterken van professionals.

Goede luchtkwaliteit in bioscopen en andere initiatieven

COVID-19
Kunst, amusement en recreatie
11.03.2022

De Federatie van Cinema’s van België (FCB) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) hebben een proefproject gelanceerd: "Wij ademen cinema!”. Het doel van het project is om de luchtkwaliteit in bioscopen te garanderen. Op die manier probeert de actie burgers gerust te stellen dat men in alle veiligheid kan terugkeren naar de bioscoop.

Arbeidsomstandigheden van artiesten en kunstenaars

Kunst, amusement en recreatie
06.07.2020

Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft editie 21 van zijn HesaMag tijdschrift gewijd aan het thema van de arbeidsomstandigheden van artiesten, kunstenaars en andere personen die creëren.

Arbeidsomstandigheden bij journalisten

Psychosociale risico’s (PSR)
Kunst, amusement en recreatie
14.07.2017

Update 15/01/2024

Het Europees vakbondsinstituut, ETUI, heeft de laatste editie 15 van zijn HesaMag tijdschrift gewijd aan het thema arbeidsomstandigheden bij journalisten. Sinds het opkomen van het internet ligt de sector onder druk en journalisten komen meer en meer terecht in precaire situaties. Psychosociale risico’s en risico’s van externe aard zijn niet onbelangrijke risicofactoren voor die beroepsgroep.

Veiligheid in de entertainmentsector

Kunst, amusement en recreatie
10.01.2014

Mediarte, het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector, heeft samen met de openbare omroepzenders VRT en RTBF, het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en de Belgian Event Supplier Association (BESA) het online platform 'THINKSAFE' opgericht dat de aandacht vestigt op veiligheid en welzijn in de audiovisuele sector, de theaterwereld en de evenementensector.