16.12.2014

Update 12/06/2023

Op 2 december 2014 was er in het Vlaams Parlement een conferentie over “Werknemers veilig in het verkeer”.

Zowat één op de tien arbeidsongevallen en nagenoeg de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen gebeuren in het verkeer. Het woon-werkverkeer neemt daarvan de hoofdmoot voor zijn rekening.

Die verkeersongevallen kosten bedrijven handenvol geld en zijn voor steeds meer ondernemers een reden om werk te maken van een aangepast preventiebeleid. De concrete realisaties en resultaten kwamen op 2 december 2014 aan bod op de conferentie ‘Werknemers veilig in het verkeer’, een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking met de Vlaamse overheid, Ethias en Prebes.

Tegelijkertijd werd het rapport van het proefproject “Hoe veilig zijn uw werknemers op de weg” gelanceerd. Download het rapport van het proefproject!

Conferentie ‘Werknemers veilig in het verkeer’

Meer dan 100 deelnemers konden via diverse Belgische en internationale getuigenissen en panelgesprekken van deelnemende bedrijven en stakeholders, waaronder de sociale partners en verzekeraars, een ruime blik krijgen rond arbeidsverkeerongevallen en mogelijke technische en organisatorische maatregelen. Na een inleiding waren er 3 themarondes:

 • Werken aan verkeersveiligheid werkt
 • Preventiemaatregelen uit de praktijk
 • Naar een verkeersveiligheidscultuur bij bedrijven.

CEO’s en veiligheidsverantwoordelijken van onder meer BASF, Boortmalt, bpost, Carglass, DuPont, H.Essers, IBM, Monsanto, Volvo Cars en het Havenbedrijf Antwerpen hebben in de 3 themarondes toegelicht hoe ze die problematiek in de praktijk aanpakken.

Concrete elementen van zo’n beleid zijn bijvoorbeeld:

 • het systematisch verzamelen van gegevens over incidenten, ongevallen en risicofactoren
 • het formeel vastleggen van engagementen in een charter
 • opleiding en sensibilisering van de werknemers rond diverse verkeersrisico’s
 • controles op het gebruik van veiligheidsuitrusting
 • het aanspreken van overtreders op hun gedrag
 • aandacht voor veiligheidstechnologie bij het aankopen van bedrijfswagens
 • het in kaart brengen van risicoplekken en knelpunten in de omgeving van het bedrijf
 • aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur op en rond het bedrijfsterrein.

Het programma en de presentaties zijn niet meer beschikbaar.

De ervaringen van 6 deelnemende bedrijven, waarvan ook 3 getuigenissen, zijn ook neergeschreven in het document “Hoe veilig zijn uw werknemers op de weg”.

Meer informatie