26.05.2021

Ter gelegenheid van jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk op 28 april 2021 werden enkele documenten van de dienstverlenende organisatie “Constructiv” van en voor de bouwsector herwerkt, vertaald naar meer talen en meer visueel gemaakt. De sociale partners van de bouwsector hebben ook een gemeenschappelijke verklaring uitgewerkt voor een veilige en gezonde werkplek.

Lees hierover meer in dit bericht van Constructiv: Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Herwerkte dossiers

Dit jaar op de wereldwijde veiligheids- en gezondheidsdag, georganiseerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), staat het anticiperen, voorbereiden en reageren op crises centraal en wordt de nadruk gelegd op het belang om te investeren in veerkrachtige systemen voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Dit was een ideaal moment voor Constructiv en de partners van de bouwsector om nog eens de acties van de bouwsector in de schijnwerper te zetten, met in het bijzonder:

Deze dossiers werden recent hernieuwd:

Brochure “Welzijnsadviezen voor de bouw”

Het goed managen van crisissituaties staat of valt echter met een duidelijke communicatie. Daarom werd de brochure “Welzijnsadviezen voor de bouw - Constructiv dossier 118” herwerkt, met een duiding van de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico’s op bouwplaatsen. Deze publicatie is zeer visueel opgesteld, aangevuld met korte teksten, en is ook ter beschikking in de volgende talen:

Zes andere talen zullen spoedig volgen: Spaans, Roemeens, Bulgaars, Turks, Italiaans en Arabisch.

De oorspronkelijke brochure werd opgesteld door de werkgroep van de sectie bouw van de International Social Security Association (ISSA) en werd uitgegeven in het Nederlands, Frans en Pools. Naar aanleiding van de heruitgave werd de brochure ook vertaald in het Duits, Engels, Portugees. Er zullen nog vertalingen in andere talen volgen.

Naast algemene bouwadviezen komen ook deze onderwerpen aan bod:

 • persoonlijke bescherming;
 • orde en netheid op de werkplek;
 • stutten van putten en sleuven;
 • valbeveiliging;
 • ladders;
 • steigers;
 • machines en gereedschap;
 • dragen van lasten;
 • gassen en gevaarlijke stoffen;
 • elektrische installaties;
 • eerste hulp

De brochure is rijkelijk geïllustreerd met beelden.

Communicatie met beelden in de bouw

De bovenvermelde brochure is een voorbeeld van communicatie met beelden, maar er zijn nog andere artikelen op deze BeSWIC website over anderstalige communicatie in de bouw: