22.11.2013

Update 04/01/2023

Voormalige houtbewerkers die minstens 20 jaar aan houtstof zijn blootgesteld, kunnen zich gratis laten onderzoeken op neus- en sinuskanker. Het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) heeft hiervoor een project opgestart. 

Medisch opsporingsonderzoek naar kanker

Jaarlijks krijgen ongeveer 100 mensen in België neus- of sinuskanker. Hoe vroeger de ziekte wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing en hoe kleiner de kans op blijvende ernstige letsels. Een medische screening is dus van groot belang.

Voorwaarden

Om deel te nemen aan het programma moet een voormalige houtbewerker wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Minstens 55 jaar oud zijn.
  • Minimum 20 jaar gewerkt hebben in de houtindustrie (in een privébedrijf of in een gemeentelijke of provinciale instelling). Het risico op het ontwikkelen van deze kanker is immers groter bij een langdurige blootstelling aan houtstof.
  • Geen beroepsactiviteit meer uitoefenen waarbij er een blootstelling is aan houtstof.
  • Een van de symptomen hebben die kunnen wijzen op de aanwezigheid van deze kanker (willekeurige neusbloedingen, de neus die verstopt blijft aan één kant, bloedverlies bij het snuiten van de neus of het verliezen van de reukzin).

Procedure

In de praktijk zullen de bedrijfsartsen het FBZ informeren welke werknemers gedurende minstens 20 jaar zijn blootgesteld aan houtstof. Ze doen dit door via elektronische weg een ‘verklaring van blootstelling aan houtstof’ op te sturen. Op het moment dat een werknemer op pensioen gaat, zal het FBZ hem een brief sturen om hem aan te raden een neus-, keel- en oorarts te raadplegen als hij één van de symptomen vertoont.

Daarnaast kan iedere ex-werknemer uit de houtsector die minstens 55 jaar oud is en meer dan 20 jaar gewerkt heeft in die sector, altijd zelf vragen om te mogen deelnemen aan dit programma.

Na afloop van het onderzoek zal de neus-, keel- en oorarts zijn verslag naar het FBZ sturen dat hem vervolgens zal vergoeden. Indien er bij een eerste onderzoek niets verdachts werd opgemerkt, kan de patiënt zich opnieuw kosteloos laten onderzoeken wanneer hij 1 of meer symptomen vertoont. Het FBZ zal maximum twee onderzoeken per persoon en per jaar op zich nemen.

Als er bij het screeningsonderzoek neus- of sinuskanker wordt vastgesteld, volstaat het medische verslag samen met het resultaat van de biopsie om automatisch een aanvraag tot schadeloosstelling vanwege een beroepsziekte op te starten bij het FBZ.

(Bron: FBZ News – 8 november 2013)

Eind 2021 lanceerden Fedris en Woodwize een nieuwe campagne, welke is vermeld in volgend BeSWIC-bericht (zie ook Meer info): Campagne en studiedag over houtstof.

Meer info

Eind 2021 werd door Fedris en Woodwize voor houtbewerkers een nieuwe campagne gelanceerd. Een nieuwe folder “Jouw werk verdient applaus, jouw aandacht voor houtstof ook?” en een nieuwe affiche Jouw werk verdient applaus, jouw aandacht voor houtstof ook? Herken je symptomen van neuskanker? Bezoek dan meteen een arts. werd ontwikkeld. Lees meer hierover in dit BeSWIC bericht: Campagne en studiedag over houtstof.