15.07.2014

Update 13/07/2023

Recent kwam veiligheid langs de sporen onder de aandacht in de pers door de campagne ”Je leven is een omweg waard” van Infrabel. Filmpjes met harde beelden worden hierbij gebruikt.

In diverse berichten wordt hiernaar verwezen:

Het persbericht (“Je leven is een omweg waard”) van Infrabel is niet meer beschikbaar. Er is wel een specifieke pagina ontwikkeld rond spoorlopen

Campagne

In vijf jaar tijd is het aantal spoorlopers bijna verdrievoudigd. In 2013 vielen er 9 doden en 4 zwaargewonden.

Daarom heeft Infrabel een nationale bewustmakingscampagne op touw gezet, die zich in de eerste plaats richt op de treinreizigers, mensen die in de buurt wonen van het spoorwegdomein en de schoolgaande jeugd.

Zomaar de sporen oversteken is levensgevaarlijk. Maak altijd gebruik van een beveiligde doorgang om naar een ander perron te gaan. Dat kan een voetgangersbrug, een ondergrondse doorgang of een beveiligde overweg zijn. Uw leven is toch een kleine omweg waard. Vandaar de campagne slogan.

Naast het oversteken van sporen kan elektrocutie ook een dodelijke afloop hebben. Kruip dus nooit op treinen, bruggen of bomen in de buurt van de spoorwegbovenleiding. Zelfs urineren op een bovenleiding kan omwille van de geleidbaarheid ook zeer slecht aflopen.

Naast deze bewustmakingscampagne (niet meer beschikbaar) is er op de website van Infrabel onder de rubriek “veiligheid” nog veel meer nuttige informatie en beeldmateriaal te vinden. Er is ook een rubriek veiligheid aan overwegen. Eén deelaspect in havengebieden nl. het raken van bovenleidingen kwam ook aan bod in deze BeSWIC: Campagne tegen afgerukte bovenleidingen.

Tijdens de conferentie op de 6e International Level Crossing Awareness Day (ILCAD) op 3 juni 2014 heeft Tine Verheyden een presentatie gegeven over de inspanningen rond sensibilisatiecampagnes van de Belgische spoorwegen.

Later werd deze campagne herhaald. Lees de berichtgeving hierover op:

De website (loopnooitopdesporen.be) van 2015 is niet meer beschikbaar maar wel 2 you-tube films:

Zoals hierboven reeds vermeld, is er wel een specifieke pagina ontwikkeld rond spoorlopen.

Andere sensibilisatiecampagnes

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) vestigt de aandacht dat het verboden en levensgevaarlijk is om zich op de sporen te begeven en andere veiligheidsvoorschriften op het perron en in de voertuigen: veiligheidsvoorschriften.

Ook in andere landen bestaat jammer genoeg het probleem van het niet correct oversteken van sporen en van het spoorlopen waar dit niet mag.

Daarom wordt er jaarlijks een “International Level Crossing Awareness Day (ILCAD)” georganiseerd, die zich focust op opvoedkundige maatregelen en het bevorderen van een veilig gedrag rond het oversteken van sporen.

Ook de Europese Raad voor transportveiligheid (European Transport Safety Council - ETSC), gekend met zijn PRAISE publicaties, heeft hierover dit bericht: International Level Crossing Awareness Day

Andere websites over het oversteken van sporen (in het Engels als “trespassing” omschreven):

Risico’s bij werkzaamheden in de buurt van spoorwegen en op het spoor

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van spoorwegen en op het spoor is speciale aandacht nodig. De gevolgen kunnen immers groot zijn.

Op 26 november 2012 verstoorde een omgevallen kraan het treinverkeer; zie deze nieuwsberichten van:

Om elektrocutie te voorkomen, maar ook om niet door de luchtverplaatsing van een voorbijrijdende trein te worden meegezogen, hanteert men bij werken aan spoorwegen het vrije ruimteprofiel, dat is een minimaal te respecteren veiligheidsafstand tegenover de bovenleiding of de rails. Meer info over het vrije ruimteprofiel bij spoorwegen:

In dit BeSWIC-bericht “Kom niet te dicht bij hoogspanningsleidingen” is ook algemene informatie te vinden rond elektrocutie.

Naast werkzaamheden in de buurt van sporen verrichten spoorarbeiders ook operationele werkzaamheden, met of zonder wagons, zoals rangeringen, aankoppelen van wagons en het schouwen van materieel. Ook deze manipulaties houden specifieke risico’s in en kunnen aanleiding geven tot dodelijke ongevallen.

Over het rangeren zijn er deze publicaties van Duitse instanties voor ongevallenverzekering:

Ongevallen en ongevalsonderzoeken

Het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS) verricht het onderzoek naar de ongevallen op het Belgische spoorwegnet. Er bestaat hiervan een overzichtslijst. Deze onderzoeksrapporten van de OOIS zijn in dit kader interessant om te lezen:

Het OOIS wordt ook vermeld in dit BeSWIC-bericht: Onderzoek van leerrijke ongevallen in de transportsector.

Ook in het buitenland zijn er nuttige algemene onderzoeken zoals het Onderzoeksrapport van het Zwitsers ‘Office fédéral des transports’ (OFT): Distances sur les quais - Zone de danger – Zone sûre (PDF)

Meer informatie