26.04.2013

Update 06/01/2023

Er is een code van goede praktijk uitgewerkt rond veilig werken op hoogte in de chemische logistieke sector door de Europese raad voor de chemische industrie (CEFIC), de ‘European Chemical Transport Association’ (ECTA) en de ‘European Association of Chemical Distributors’ (FECC). Hierbij is ook rekening gehouden met de Europese richtlijn 2001/45/EG voor het werken op hoogte.

Code van goede praktijk

In de code worden goede en slechte voorbeelden geïllustreerd. Daarnaast is er ook een uitwerking van een risicoanalyse volgens de Fine en Kinney methodes.

In de preventiehiërarchie verwijst men expliciet naar vaste portieken (‘gantry’ in het Engels) die bescherming bieden in alle richtingen. Valbescherming wordt aanzien als lager in de preventiehiërarchie en als laatste redmiddel. Een opklapbare leuning wordt niet aanzien als veilig middel voor werken op hoogte.

In de code worden ook enkele verantwoordelijkheden in de transportsector opgesomd.

De code kunt u raadplegen op de website van CEFIC (in het Engels): Best practice guidelines for the safe working at height in the chemical logistics supply chain (PDF)

Meer info