16.06.2014

Windenergie is een groeisector, maar het werk in die sector brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld door het gebruik van gevaarlijke stoffen of het werken op grote hoogte, die nog vergroot kunnen worden door moeilijke omstandigheden, zoals slecht weer. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft een verslag en 2 e-fact publicaties uitgebracht over de veiligheid en gezondheid bij werkzaamheden aan windturbines.

Het verslag geeft gedetailleerde informatie over de risico's aan de hand van de verschillende stadia in de bestaanscyclus van windturbines en geeft ook aandacht aan de toekomstige uitdagingen die de sector moet aanpakken. Het gaat vergezeld van twee e-fact publicaties:

  • nr. 79 met een overzicht van de aandachtspunten
  • nr. 80 met een checklist met bekende gevaren en preventieve maatregelen voor windmolenparken op het land en op zee.

Raadpleeg die publicaties in het Engels op de website van het Europees Agentschap: