20.03.2018

Update 07/03/2023

FEBE, de federatie van de Belgische prefab betonindustrie, heeft een flyer ontwikkeld waarbij in 8 stappen op een ludieke manier de aandacht wordt gevestigd op het veilig storten van beton in dubbele wanden.

De folder is beschikbaar op de website van FEBE: Brochure - Code van goede praktijk - Dubbele wanden.

8 stappen

De 8 stappen voor het veilig storten van beton in dubbele wanden zijn:

  • Offerte & opdracht
  • Montageplan
  • Levering
  • Lossen
  • Monteren
  • Voorbereiden storten
  • Storten
  • En verder

Andere publicaties van FEBE

In 2017 waren er 2 tijdschriftartikels waarbij specifiek de aandacht werd getrokken op het veilig monteren van prefab elementen:

Eind december 2017 was er een themanummer gewijd aan veiligheid in de betonsector: Het decembernummer van BETON (238) is gewijd aan veiligheid.

Daarnaast heeft FEBE diverse artikels en publicaties waarbij de aandacht wordt getrokken op risico’s met omgaan van prefab elementen en met andere technische elementen rond het gebruik van breedplaatvloeren:

Buildwise

Ook het Buildwise (voorheen WTCB) heeft diverse publicaties rond geprefabriceerd beton. Zijn rapport 10 (enkel online beschikbaar na het aanmaken van een account) gaat over veiligheid bij de uitvoering van werken in geprefabriceerd beton.

Daarnaast zijn deze webpagina’s vrijblijvend beschikbaar op hun website:

Websites van producenten

Op de websites van diverse producenten staat er ook informatie over hoe prefabelementen veilig kunnen worden geplaatst:

Buitenland

Ook in het buitenland zijn er diverse richtlijnen en documenten hierover:

Wetgeving tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Geprefabriceerde elementen zijn één van de 10 werkzaamheden met verhoogd risico zoals vermeld in art. 26, §1 van het KB over tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Een toelichting over de wetgeving over tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (o.a. over het KB van 25 januari 2001) staat op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen