18.10.2011

De ‘European Chlorinated Solvent Association’ (ECSA), die de producenten van gechloreerde oplosmiddelen vertegenwoordigt, heeft een online toolbox ontwikkeld om de gebruikers van gechloreerde oplosmiddelen van informatie te voorzien over het veilige en duurzaam gebruik van deze producten. Het gaat om vier stoffen: methyleenchloride, perchloorethyleen (PER), trichloorethyleen (TRI) en chloroform.

Waarvoor gebruikt u gechloreerde oplosmiddelen?

Gechloreerde oplosmiddelen of solventen spelen een belangrijke rol in de industrie, omwille van hun voortreffelijk reinigingsvermogen. Zij zijn uitstekend voor het oplossen van allerhande oliën en vetten, bijvoorbeeld bij het reinigen van bulkcontainers en schepen. Gechloreerde oplosmiddelen gebruikt men ook bij de fabricage van medisch materiaal, autoremsystemen, technische polymeren, microprocessoren, hydraulische systemen van vliegtuigen en precisie-instrumenten.

Toolbox

De toolbox is opgebouwd als een wegwijzer gebaseerd op een eenvoudige beslisboom van producttoepassingen die de geïnteresseerde gebruiker vlot naar de juiste informatie leidt over het veilig gebruik, de milieubescherming en wettelijke bepalingen van de vier stoffen.

Voor de vier stoffen moet u eerst aangeven of het gaat om industrieel, professioneel of consumentengebruik. Vervolgens duidt u de toepassing aan, of de werkplek zich binnen of buiten bevindt en ten slotte voor welke activiteit u de stof gebruikt.

De verschillende toepassingen hebben een kleurcode gekregen die overeenstemt met bepaalde aanbevelingen van ECSA:

  • groen: gebruik is REACH goedgekeurd en/of toegelaten en aanbevolen onder bepaalde voorwaarden
  • rood: gebruik is niet REACH goedgekeurd en/of verboden.

Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat PER, TRI en chloroform verboden zijn voor consumententoepassingen. Het gebruik van verfafbijtmiddelen met methyleenchloride is na 6 juli 2012 enkel nog toegelaten voor getrainde personen bij professioneel gebruik.

REACH

De Europese REACH-verordening van 2006 verplicht de bedrijven onder meer om een aantal gegevens te verschaffen over de stoffen die ze produceren, gebruiken of importeren. REACH
staat voor: registratie, evaluatie, autorisatie van chemische stoffen.

De aanbevelingen van ECSA houden rekening met de bepalingen van REACH en andere Europese regelgeving of met akkoorden gesloten door de industrie. De inhoud van de toolbox is gebaseerd op de evaluatie van de chemische veiligheid van stoffen (Chemical Safety Assessment, CSA) die deel uitmaakt van de REACH-verordening.

De toolbox bevat echter ook aanbevelingen die zijn gebaseerd op de ervaring van ECSA-leden die verder gaan dan het vastgesteld wettelijk kader van CSA binnen REACH.

Meer informatie

Raadpleeg de toolbox op de website van ECSA (in het Engels): ECSA Product & Application Toolbox