16.12.2021

Update 29/01/2024

Op 9 december 2021 organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een tweede conferentie rond telewerken. Deze keer gaven zeven sprekers uit diverse sectoren praktijkvoorbeelden.

Dit was een vervolg op de eerste conferentie rond telewerken op 26 augustus 2021 waarbij toen negen sprekers diverse invalshoeken benaderden en waarbij het VBO de 10 cruciale do’s-and-don’ts formuleerde bij het implementeren van een duurzaam telewerkbeleid.

De telewerkconferentie

Drie maanden na de eerste telewerkconferentie werd nagegaan hoe bedrijven de theorie in de praktijk omzetten. Voor elk concreet geval zocht men het antwoord op volgende vragen:

 • Welk telewerkbeleid kiest het bedrijf?
 • Hoe verankert men dat beleid in een breder ‘New Way of Work’ (NWoW) – of hybride arbeidsmodel?
 • Wat was de situatie precorona? Wat is het doel postcorona?

Maar nog belangrijker: wat is hun onderliggende strategie en wat kunnen we vandaag al besluiten uit de eerste resultaten of effecten?

 • Waarom kiest het bedrijf voor een specifiek beleid?
 • Wat loopt goed? Waar gaat het fout?
 • Welke obstakels hinderen de teams/leidinggevenden/werknemers?
 • Op welke manier speelt het bedrijf op die hindernissen in?

Volgende zeven organisaties deden hun verhaal op de tweede telewerkconferentie:

 • G4S - Evelien Vandersmissen
 • Argenta - Tom Jonkers
 • Pfizer – Jan Beumer
 • FOD Financiën - Arnaud Vajda
 • Deloitte - Inge Diels
 • NMBS - Vinciane Tomezzoli
 • Group Huyzentruyt - Marleen Verstraete

De inleiding en de conclusie werden verzorgd door het VBO. In één casus werd ook verwezen naar het “Great place to work”-initiatief.

Na de 7 casussen gaf Prof. dr. Kathleen Van Gronsvelt van de Antwerp Management School (AMS) feedback op de 7 casussen in relatie tot haar 20 maanden durend onderzoek over de impact van COVID-19 op menselijk kapitaal in organisaties. Een deel van het onderzoek (inclusief webinars) is te volgen via dit bericht op de website van de AMS: De impact van Covid-19 op het menselijk kapitaal in organisaties.

Het onderzoeksrapport “Grootschalige bevraging naar de impact van de pandemie op welzijn, arbeidsorganisatie, telewerk en loopbanen” van de AMS is te downloaden na opgave van uw persoonsgegevens: Download de whitepaper "Impact COVID-19 op menselijk kapitaal in organisaties".

Meer info

Ondertussen is er een zesde bevraging gelanceerd, die niet enkel door de HR-professional en bedrijfsleider maar ook door iedere medewerker kan ingevuld worden.

Informatie over de oproep van de bevraging, de tweede telewerkconferentie en de presentaties zijn niet meer beschikbaar.

De conferentie kan worden herbekeken op de videowebsite Vimeo: Telewerk in het nieuwe werken.

Over de eerste telewerkconferentie verscheen volgend bericht op deze BeSWIC website, met bijkomende informatie over andere berichten rond telewerk, parlementaire vragen over telewerk en regelgeving over telewerk en deconnectie: Conclusies VBO-conferentie over telewerk.

CAO 149

Op 26 januari 2021 werd de CAO nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis in de Nationale Arbeidsraad (NAR) afgesloten, die op 31 december 2021 buiten werking treedt. Op 7 december 2021 werd CAO nr. 149/2 afgesloten welke CAO nr. 149 met 3 maanden verlengt:

In het voorjaar 2021 werd een webinar over telewerk, CAO nr. 149 en musculoskeletale aandoeningen georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), waarover volgend bericht verscheen op deze BeSWIC website: Webinars “Versterkte rol van de arbeidsarts” en “Telewerk/CAO149”.

Toezicht van de werkgever op telewerken

In het Arbeidsrecht Journaal verscheen een mooie bijdrage van Frank Hendrickx over controletechnieken en telewerk: Controletechnieken en telewerk: benchmarking vanuit het recht op privacy.

Thema “Telewerk” op BeSWIC

Als gevolg van de coronapandemie is er in 2021 een nieuw specifiek thema Telewerk op deze BeSWIC website gepubliceerd.

Lees hierover dit nieuwsbericht op BeSWIC: Nieuw thema over telewerk op BeSWIC.