30.07.2013

Update 04/09/2023

Standaardisatie van diensten was het hoofdthema in de tweede Europese standaardisatietop op 19 juni 2013 te Kopenhagen. De top werd georganiseerd door het Europese Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) en het Deense normalisatie instituut.

De dienstenrichtlijn 2006/123/EG erkent de noodzaak van Europese normen om uitwisselbaarheid en compatibiliteit tussen diensten te bevorderen.

De belangrijke rol die standaardisatie in diensten kan vervullen, is ook erkend door de uitbreiding van het toepassingsdomein van de nieuwe Europese standaardisatieverordening 1025/2012. Met het mandaat M/517 kunnen nu ook horizontale dienstennormen worden ontwikkeld.

CEN en CENELEC starten diverse projecten op om het belang van standaardisatie verder te ontwikkelen.

Meer info