30.05.2012

Update 11/05/2023

Op 25 april 2012 werd het PRAISE-handboek voorgesteld op een internationaal seminarie in Brussel. Het Europees PRAISE project staat voor: Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees (voorkoming van wegongevallen en letsels voor de veiligheid van werknemers). Tevens werden de jaarlijkse transportveiligheidsprijzen uitgereikt. Europa ijvert ook voor een nultolerantie voor het rijden onder invloed van alcohol.

Handboek

In het handboek komen 9 thema’s aan bod:

  1. How can in-vehicle safety equipment improve road safety at work? (Hoe kan de veiligheidsuitrusting in de wagen de werk gerelateerde verkeersveiligheid verbeteren?)
  2. Fit for road safety: From risk assessment to Training (Geschikt voor de verkeersveiligheid: van risicobeoordeling tot training)
  3. Fitness to drive (Rijgeschiktheid)
  4. Safer Commuting to Work (Veiliger woon-werkverkeer)
  5. Minimising in Vehicle Distraction (Verminderen van de onoplettendheid door het gebruik van elektronische toestellen in de wagen
  6. Road safety at Work Zones (Verkeersveiligheid bij wegenwerken)
  7. Tackling Fatigue: EU Social Rules and Heavy Goods Vehicle Drivers (Strijd tegen vermoeidheid: Europese sociale regelgeving en vrachtwagenchauffeurs)
  8. Driving for Work Managing Speed (Rijden voor het werk en snelheidsbeleid)
  9. Work Related Road Safety Management Programmes (Aan het werk verwante programma’s voor het beheer van de verkeersveiligheid)

Voor het welzijn van chauffeurs zijn voornamelijk delen 2 en 3 van belang. Deel 6 gaat over het belang van afstanden en het zich houden aan snelheden tijdens wegenwerken. Daar wordt verwezen naar het Witboek van de Wegenbouw van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB). Deel 9 zal voor de toekomst van belang zijn, want op mondiaal niveau wordt de ISO 39001 norm als veiligheidsbeheersysteem voor transport uitgewerkt. Deze is voorzien voor eind 2012. ISO heeft hierover een speciaal nummer uitgebracht (in het Engels): Main Focus On the road to safety (PDF)

In het archief op de website van PRAISE kunt u de aparte thematische rapporten en 9 factsheets raadplegen (in het Engels): PRAISE Publications. De factsheets met getuigenissen zijn vergelijkbaar met de factsheets van het Europees Veiligheids- en Gezondheids Agentschap van Bilbao. De andere PRAISE-publicaties vanaf 2014 kan men consulteren via de projectfiche PRAISE.

Het volledig handboek kunt u ook op die archiefwebsite raadplegen (in het Engels): Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees - Project Handbook (PDF)

Transportveiligheidsprijzen

Tijdens het seminarie werden ook de jaarlijkse transportveiligheidsprijzen uitgereikt. Bij de grote bedrijven kreeg Shell de prijs om zich ook consequent in te zetten voor de transportveiligheid bij zijn onderaannemers. Bij de kleinere bedrijven kreeg VolkerRail van Groot-Brittannië de prijs voor het implementeren van de toekomstige ISO 39001 norm.

Lees het persbericht hierover op de archiefwebsite van de Europese Raad voor transportveiligheid (ETSC: European Transport Safety Council) (in het Engels): ETSC Launches a New Resource for Work Related Road Safety

Rijden onder invloed

De dag ervoor op 24 april 2012 was er een speciale meeting over rijden onder invloed van alcoholgebruik, waar Europees commissaris Kallas een toespraak gaf. Raadpleeg op de website van ETCS (in het Engels):

Ondertussen is er de laatste 10 jaar een sterke evolutie rond deze problematiek.

Vermeldenswaardig is het thema alcohol op de website Mobility & Transport - Road Safety van de Europese Commissie, het SAFER-initiatief van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en het perscommuniqué van 1 maart 2023: Verkeersveiligheid: Commissie stelt bijgewerkte regels voor rijbewijzen en betere internationale handhaving van verkeersregels voor.

Een overzicht van het toegelaten alcoholgehalte in de verschillende lidstaten kan gevonden worden op de website van ETSC.

Meer informatie

Artikels over transportveiligheid: