01.06.2012

Update 16/05/2023

Voldoende veilige en hygiënisch uitgeruste parkings zijn een goede investering in de arbeidsomstandigheden van chauffeurs en de transportveiligheid. Daarom gingen voor het vijfde jaar op rij teams van de Belgische Transportarbeidersbond (BTB) de toestand langs de snelwegparkings inspecteren. Er werden 156 bezoeken afgelegd.

Onvoldoende parkeerplaatsen

Uit de inspectiebezoeken blijkt dat er vooral ’s nachts een schrijnend tekort is aan parkeerplaatsen op de snelwegparkings, wat tot 'wildparkeren' leidt op de op- en afritten, of erger nog: op de pechstrook van de autoweg. Volgens de vakbond zijn er gemiddeld tussen 22 uur en 6 uur 75% plaatsen te kort. "Fout geparkeerde trucks zijn al een gevaar op zich, maar fout parkeren betekent ook een slechte nachtrust. Een vermoeide chauffeur is echter een gevaar op de weg", zegt BTB.

Hygiëne

De stopplaatsen langs de autowegen zijn ook oncomfortabel, omdat er op vele plaatsen geen enkele sanitaire voorziening is. "Daar waar wel sanitaire voorzieningen zijn, laten ze te wensen over. Vaak zijn de toiletten of urinoirs stuk of zijn er te weinig. Wat absoluut ontbreekt, zijn douches. Meestal is er één douche per parking, uitzonderlijk twee. (...) en ze zijn dan ook permanent vuil en vies. De vrouwelijke chauffeurs hebben het extra moeilijk, omdat de enige douche vaak in het mannensanitair is gevestigd", aldus het zwartboek verder.

Onveilig

Het zwartboek klaagt ook de onveiligheid aan, omdat de Belgische snelwegparkings niet worden bewaakt. Volgens de vakbond zijn er zo goed als nooit politiepatrouilles of camerabewaking (tenzij gericht op de shop en het benzinestation). "Daarom zijn en blijven het opensnijden van dekzeilen, de diefstal van lading en persoonlijke bezittingen van de chauffeur e.d.m. een pest".

Ondertussen zijn er volgende evoluties. In 2016 was er een sensibiliseringscampagne van de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie, de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), de Association Port of Zeebrugge Interest (APZI) en Febetra om inklimming tegen te gaan. Lees het communiqué op de website van Febetra: Sensibiliseringscampagne vrachtwagenchauffeurs. In 2021 is een soortgelijke campagne herhaald onder de titel: Geef mensensmokkel geen kans! Tips voor vrachtwagenchauffeurs. Hierbij zijn er brochures in 10 talen gemaakt.

In het kader van het Europees project PASSANT was er ook dit artikel: Sioen en Wabco ontwikkelen geconnecteerd dekzeil tegen diefstal.

Zwartboek en filmpje

Het vijfde zwartboek over de Belgische snelwegparkings vindt u op de website van het BTB: Onvoldoende, Oncomfortabel en Onveilig - Parkings langs de autowegen: levensgevaarlijk! (PDF)

In 2015, 2018, 2019 en 2020 zijn er nog andere parkingboeken verschenen. Alle parkingboeken vanaf 2007 kunnen op de website van BTB onder de rubriek “Veilige parkings” van campagnes gedownload worden.

Daarnaast zijn er binnen Europa ook verdere ontwikkelingen gebeurd:

 

Meer informatie