12.08.2015

Update 27/02/2023

In opdracht van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de sectie preventie in de bouwindustrie van de Internationale Sociale Zekerheid Vereniging (International Social Security Association - Section on Prevention in the Construction Industry - ISSA-C) heeft het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (navb) in samenwerking met diverse deskundigen een brochure met sets van tekeningen uitgegeven om bouwvakkers bewust te maken van bepaalde gevaren en hen te informeren over correcte werkmethodes en preventiemaatregelen op de bouwwerf.

De uitgave is voor arbeiders op bouwplaatsen over heel de wereld. Dit betekent dat die brochure:

  • geen of zo weinig mogelijk tekst gebruikt; de tekeningen moeten voor zich spreken
  • makkelijk begrijpelijke boodschappen geeft en geen overbodige technische details
  • courante en herkenbare uitvoeringsmethodes toont
  • oplossingen toont die in de internationale regelgeving passen.

Carl Heyrman van het navb heeft op 4 juni 2015 de resultaten gepresenteerd op het 31e Internationaal Symposium over Veiligheid en Gezondheid in de Bouw in Seoul (Zuid-Korea). De presentatie is niet meer beschikbaar.

De brochure kan op de website van de ILO gedownload worden en ook als brochure op de website van ISSA. Er verscheen tevens een algemene communicatie hierover op de website safety-work.org

Nieuwe brochure van Constructiv

In 2021 publiceerde Constructiv “Welzijnsadviezen voor de bouw in meerdere talen” (en “Welzijnsadviezen in meerdere talen”). De tekeningen illustreren knelpunten over veiligheid op de bouwplaatsen in combinatie met geschikte preventiemaatregelen. Elke set van tekeningen bestaat uit een slechte en een goede situatie. De scenario’s zijn mede gebaseerd op die uitgave “Safety and Health in Construction” van het IAO. 

Dit kan je ook lezen op deze BeSWIC:

Andere initiatieven

Op de website van ISSA-C vindt u de initiatieven van die organisatie: International Section of the ISSA on Prevention in the Construction Industry

Op de wereldwijde veiligheidsdag van 28 april 2015 lanceerde de IAO een animatie met de verschillende rollen die actoren hebben binnen het veiligheidsgebeuren: World Day for Safety and Health at Work 2015 - Join in building a culture of prevention on OSH

Contracteranto voor de bouw, het vertaalonline woordenboek van werkgerelateerde en veiligheidsgerelateerde terminologie in de bouw, is niet meer operationeel.

Ook de Napo-films met risico’s op de bouwplaats kunt u gebruiken om werknemers te sensibiliseren:

Initiatieven vanuit de Verenigde Staten:

Die instrumenten kunt u ook gebruiken om een aantal VCA-vragen in te vullen.

Ergonomie in de bouw

Publicaties of websites over ergonomische maatregelen die kunnen bijdragen tot werkbaar werk in de bouw:

Meer info