16.04.2019

Update 06/01/2023

Op 19 maart 2019 was er bij de Confederatie Bouw in Brussel een zeer succesvolle Veiligheidsdag in de spoorwegenbouw. Er waren sprekers van het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS), de Belgische spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel en het eraan verbonden ingenieurs-en projectmanagementbureau TUC RAIL gespecialiseerd in spoorwegtechnologie, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de veiligheidscoördinatoren en de Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW).

De rode draad was veiligheidscultuur en de basisprincipes “horen, zien en gezien worden” rond werken in en rond de spoorwegen.

Meer info daarover, alsook de presentaties en foto’s, zijn beschikbaar op de website van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA):

Er was hierover ook een nieuwsbericht op de website van grond/weg/waterbouw (GWW): Uasw organiseert succesvolle eerste veiligheidsdag.

Horen, zien en gezien worden

In 2017 lanceerde de UASW de stripfiguur Max in haar campagne “Max voor veiligheid, hij is op het goede spoor!”, die in het teken stond van enkele zintuigen die essentieel zijn om spoorwegrisico’s te beheersen, nl. “horen, zien en gezien worden”.

Ondertussen zijn er al 9 affiches ontwikkeld, die men kan downloaden op de website van de UASW: Affiches.

Over de campagne werden er op deze BeSWIC website deze berichten gepubliceerd:

Tijdens de studiedag werden er ook speelkaarten met de figuur Max in het Frans en in het Nederlands uitgedeeld.

Risico’s

Eén van de grootste risico’s met ernstige verwondingen of dodelijke afloop is door een trein gegrepen te worden. Dit soort incidenten heeft wel een bepaalde media aandacht en sommige worden ook onderzocht door het OOIS.

Tijdens de studiedag werd er ook verwezen naar internationale brochures, instrumenten en gidsen die enkele van deze risico’s of maatregelen behandelen, zoals:

Ook nuttig te vermelden is de presentatie over veiligheidscultuur van Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS, op de hoorzitting van 28 februari 2018 in de commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers: De veiligheidscultuur (PDF, 3,22 MB).

Op de blog van deze BeSWIC website zijn er over spoorwegveiligheid en spoorrisico’s deze berichten gepubliceerd: