20.02.2019

Update 22/02/2023

De ‘European Demolition Association’ (EDA) heeft diverse richtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen zijn ook beschikbaar in verschillende talen.

Een belangrijke richtlijn is deze over het slopen van hoge gebouwen. De nationale sectorfederaties hebben deze gids vertaald. Ze is beschikbaar op de website van:

De Europese slooporganisatie en CASO

Op de website van de Europese slooporganisatie kunnen diverse publicaties in verschillende talen worden geconsulteerd: Library of the European Demolition Association EDA.

Binnen de Vlaamse Confederatie Bouw is er een afdeling van de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO). CASO vzw en de beroepsvereniging FPRG vzw (Federatie van Producenten van Recycling-granulaten) besloten tevens om hun krachten te bundelen en zodoende werd op 16 december 2021 VSOR vzw opgericht.

Risico’s

Bij het slopen zijn er diverse gevaren en risicovolle activiteiten: stofvorming, asbest, gebruik van explosieven, werken op hoogte, instortingen, machinerisico’s, … Een overzicht van deze risico’s staat op de OSHwiki website, in het Engels: Demolitions and dismantling.

Rond een aantal risico’s zijn er richtlijnen van EDA beschikbaar. Zoals hierboven vermeld kunnen die op de website van EDA worden gedownload.

Daarnaast zijn er andere websites die over bepaalde slooprisico’s specifieke informatie bevatten:

Campagnes

In 2019 zal de arbeidsinspectie in België een nationale campagne met betrekking tot afbraakwerken houden. Lees het bericht over de campagnes in 2019 van de inspectie voor het toezicht op het welzijn op het werk: Campagnes van de arbeidsinspectie TWW in 2019.

In 2012 is er in Nederland hierover ook een campagne geweest. De resultaten hiervan zijn niet meer beschikbaar. In 2022 is er wel een Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden opgesteld.

Studiedag

Op 17 maart 2016 was er een studiedag over slopen. De presentaties kunnen worden gedownload op de website van Prebes: Risico's bij afbraakwerken - Downloads.

Regelgeving

Regelgeving over slopingswerken: artikel 464 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB). Die regelgeving is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: ARAB, Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling III, A. Bouw- en onderhoudswerken (PDF, 101 KB).