14.01.2013

Update 03/04/2023

Sigma, de beroepsvereniging van importeurs van machines van goederenbehandeling en burgerlijke bouwkunde, heeft sedert 2011 het Sigmacert keurmerk ingevoerd voor de controle en het onderhoud van enkele mobiele arbeidsmiddelen.

Met dit initiatief poogt de sector invulling te geven aan het begrip ‘controles uitgevoerd door deskundige personen’ van artikel 11 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, onverminderd de wettelijke verplichtingen van de erkende organismen. Met het verschijnen van de Codex in 2017 is dit art. IV.2-14 geworden.

Eind 2012 hebben meer dan 20 Belgische bedrijven zich bij het initiatief aangesloten en zijn er 70 administratieve medewerkers en 360 keurmeesters opgeleid.

Men heeft zich hierbij geïnspireerd op het BMWT-keur, het keuringssysteem van fabrikanten en importeurs en hun dealers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmiddelen in Nederland, en het Duitse keurmerk van TÜV Prüfung. In 2018 erkenden het BMWT-Keur en SigmaCert elkaar wederzijds.

Op 11 december 2012 was er een installatievergadering van het College van Deskundigen (CvD), naar analogie van het College van Deskundigen bij VCA, dat toezicht op het referentieel zal houden. Het CvD vertegenwoordigt de belangengroepen. De certificatie-instelling KIWA stond initieel in voor de uitvoering van periodieke audits. Sedert 2016 staat Vinçotte in voor de uitvoering van de periodieke audits. Het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en aanverwante sectoren, Educam, zorgt voor de opleidingen. De controleverslagen worden op een IT-platform ter beschikking gesteld.

Er zijn momenteel schema’s uitgewerkt voor heftrucks en voorzetapparatuur, batterijladers, graafmachines en wielladers. Later zullen meer productcategorieën worden toegevoegd. Dit werd gemeld in dit bericht op deze BeSWIC: Sigmacert keurmerk voor verreikers.

Dit keurmerk vervangt niet de wettelijke keuringen van hef- en hijstoestellen volgens artikelen 280 en 281 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) of de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk. Deze dienen uitgevoerd te worden door externe diensten voor technische controle (EDTC) die een ISO 17020 accreditatie hebben en erkend moeten zijn door de Minister van Werk. Wel kan het keurmerk complementair zijn voor onderhoudsdoeleinden of voor de gevallen van niet wettelijke inspecties.

Meer info