06.05.2020

Het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft samen met de Belgische Federatie van leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen Febelsafe, Centexbel, de Belgische Modefederatie Creamoda, de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) en de onderzoeksinstelling Sciensano een officieel referentiedocument “NBN/DTD S 65-001:2020 Community- en Artisanale maskers - Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik” opgemaakt.

Dat document kan bedrijven en burgers helpen bij het maken van kwaliteitsvolle mondmaskers, maar even goed bij het aankopen of onderhouden ervan. In die gids staan er duidelijke afspraken voor de volledige levenscyclus van een mondmasker. De gids is een belangrijke aanvulling op de aanwijzingen rond het maken van mondmaskers voor het algemeen publiek op de website maakjemondmasker.be.

Het technisch document kan na registratie gratis worden gedownload.

Lees het bericht hierover op de website van:

Het technisch document

De commissie B ‘Pandemic Respiratory Masks’ van het NBN heeft samen met de Sector Operator Centexbel een technisch document (technische specificatie) gemaakt dat niet het formeel statuut van een norm bezit. Dat document is grotendeels gebaseerd op de AFNOR SPEC S76-001:2020 norm, met de volgende aanpassingen:

 • het opsplitsen van de term ‘barrière masker’ in een term ‘communitymasker’ en een term ‘artisanaal masker’ ter verduidelijking van het verschil tussen deze types;
 • een actualisatie van de stand van zaken omtrent het testen van deze maskers;
 • introductie van een bijkomend masker ontwerp;
 • een aanpassing aan de Belgische situatie;
 • een veralgemening naar alle types infecties (niet beperkt op de huidige uitbraak van COVID-19).

Het officiële Belgische referentiedocument bestaat uit twee delen. Eén hoofdstuk voor bedrijven die in serie willen produceren en een hoofdstuk voor burgers.

Een greep uit de vragen waarop men een antwoord krijgt:

 • Welke soorten mondmaskers bestaan er?
 • Voor wie zijn mondmaskers (niet) bedoeld?
 • Welke onderdelen bevat een mondmasker?
 • Welke materialen gebruik je het best?
 • Wat zijn de ideale afmetingen?
 • Hoe test je de veiligheid van een mondmasker?
 • Hoe verpak je mondmaskers?
 • Hoe gebruik je een mondmasker?
 • Hoe onderhoud je een mondmasker?

Het document zal ook regelmatig worden aangepast waarbij rekening wordt gehouden met feedback van de stakeholders.

Diverse soorten maskers

Het technisch document handelt over communitymaskers en artisanale maskers en dus niet over chirurgische maskers en FFP2/FFP3-maskers. Over deze laatste type maskers (normering, alternatieve test protocols in coronatijden, valse certificaten, gebruik, …) geven deze berichten duidelijke informatie:

Andere landen en internationale organisaties

Zoals hierboven reeds gemeld, is het document gebaseerd op een Frans document. Hieronder enkele berichten uit andere landen en internationale instellingen over het maken, het dragen, het nut en de mate van bescherming van artisanale maskers of mondkapjes, al of niet in het openbaar: