22.03.2023

Het Franse Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Landbouw, de ‘Caisse nationale d'assurance maladie’ (Cnam), het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS) en het ‘Organisme professionnel de prévention du bâtiment’ (OPPBTP) hebben in 2020 een meertalige communicatiecampagne ter voorkoming van arbeidsongevallen opgezet. De campagne is gericht op werknemers die het Frans slecht beheersen, seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers.

In dit bericht vindt u meer informatie over deze campagne, een lijst met BeSWIC-berichten rond eenvoudige meertalige communicatie en enkele buitenlandse initiatieven.

Communicatiecampagne

Het doel van deze campagne uit 2020 met een reeks meertalige posters was niet-Franstaligen, seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers bewust te maken van de preventie van enkele beroepsrisico's, met name de risico's in verband met werken op hoogte, manueel hanteren van lasten, het gebruik van arbeidsmiddelen en chemische risico's.

De affiches brengen op een korte, eenvoudige en toegankelijke manier informatie over en zijn beschikbaar in het Frans, Engels, Duits, Bulgaars, Italiaans, Pools, Portugees, Roemeens en Spaans. Met de actualiseringen in 2023 zijn er het Arabisch en Turks bijgekomen die het aantal talen op 11 brengt.

In totaal zijn er 19 affiches, die in één document gebundeld zijn. De affiches in het Frans kunnen ook elk apart per 1 van de 4 risicovelden worden gedownload.

Iedere affiche heeft onderaan één slagzin: "Santé et sécurité pour tous, agissons ensemble" ("Gezondheid en veiligheid voor iedereen, laten we samenwerken”). De affiches zijn niet beschikbaar in het Nederlands. Hieronder vindt u een overzicht van de documenten die beschikbaar zijn op de website van het Franse ‘Ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion’:

 • Travaux en hauteur (PDF, 2,55 MB):
  • Une échelle c’est pour accéder, pas pour travailler
  • Un plan de travail en hauteur doit être muni d’une protection (image toit)
  • Un plan de travail en hauteur doit être muni d’une protection (image ceuillir des fruits)
  • Attention aux trémies, elles doivent toujours être protégées
  • Un accès sûr et pratique : du temps et des efforts gagnés
  • Vous travaillez sur un toit ? Il faut être protégé
 • Risques chimiques (PDF, 3,29 MB):
  • Produits chimiques, soyez vigilants
  • Utilisez seulement les produits étiquetés
  • Lisez l’étiquette avant d’utiliser un produit et respectez les consignes d’utilisation
  • Vous changez de récipient ? Réétiquetez !
  • Limitez les contacts avec les produits, priorisez les protections collectives
 • Manutentions manuelles (PDF, 1,48 MB):
  • Je porte des charges : attention au poids
  • J’utilise les équipements d’aide à la manutention (image avec boîtes fermés)
  • J’utilise les équipements d’aide à la manutention (image avec légumes dans des boîtes)
  • J’adopte les bons gestes pour porter une charge
 • Utilisation d’équipements de travail (PDF, 2,48 MB):
  • Je respecte les consignes de sécurité
  • Je n’enlève pas les protections de la machine
  • Je porte les protections individuelles recommandées
  • Je suis formé pour utiliser une machine en sécurité

De volledige set in het Engels heeft volgende titels:

 • A ladder is a means of access, not a workplace
 • A worktop at a height must be equipped with protection: 2x
 • Take care when using hoppers, the must always be protected
 • Ensure safe and convenient access saves time and effort
 • Working on a roof? Protect yourself!
 • Around chemicals, be vigilant
 • Only use labelled products
 • Read the label before using a product and follow the instructions for use
 • Changing container? Re-label it!
 • Minimise contact with products as far as possible, and opt for collective protective equipment
 • When I carry a load: I check its weight carefully
 • I use handling aids: 2x
 • I adopt the right positions to carry a load
 • I follow the safety instructions
 • I do not remove the machine guards
 • I wear the recommended personal protective equipment
 • I have been trained to use a machine safely

Een document met alle 19 affiches is beschikbaar op de website van het ‘Ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion’:

Meer informatie is beschikbaar in het Frans op volgende webpagina’s:

Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van het INRS, dat mee aan de basis lag van deze affiches, verscheen volgend bericht op deze BeSWIC website: 75 jaar INRS.

Andere BeSWIC-berichten rond meertaligheid en beelden

Op deze BeSWIC website zijn recent enkele berichten verschenen rond het onderwerp:

In het BeSWIC-bericht Animaties en infographics over enkele risicovelden vindt men 10-tallen concrete voorbeelden van communiceren met beelden (video, affiches, infographics, tekeningen, …).

Andere buitenlandse initiatieven

Op de website van de Nederlandse Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) kan men in het kader van VCA 10 toolboxen, 3 films en 9 affiches downloaden: Downloaden & bestellen: VCA.

De 9 affiches zijn enkel beschikbaar in de Nederlandse taal en handelen over volgende thema’s:

Voor het Engels taalgebied kan verwezen worden naar volgende websites, waar ook niet-Engelstalige personen bepaalde informatie kunnen bekomen: