29.07.2013

Update 03/10/2022

Arbeiders onderschatten geregeld de chemische en biologische risico’s op de werkvloer. Dat blijkt uit het doctoraat van Ramona Hambach. Ze onderzocht onder meer de risico’s bij blootstelling aan cadmium, lood en groenafval. Lees hieronder meer over de risico’s van composteren en biogasinstallaties.

Risico’s industrieel composteren

Mogelijk verhoogde medische klachten bij industrieel composteren heeft wijde bijklank gekregen in de pers.

Industriële compostering van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) is een relatief nieuwe en groeiende recyclageactiviteit. De verwerking resulteert in compost, dat gebruikt wordt voor land- of tuinbouw doeleinden. Tijdens het verwerken van groenafval kunnen micro-organismen en hun celbestanddelen vrijkomen die een negatief effect kunnen veroorzaken op de gezondheid van werknemers.

“Uit ons onderzoek blijkt dat composteerders duidelijk meer klachten hadden van de luchtwegen, maag-darmsysteem en de huid dan niet-blootgestelde werknemers,” zegt Hambach. “Deze klachten zijn waarschijnlijk gerelateerd aan beroepsmatige blootstelling aan organisch stof en tonen de noodzaak van preventiemaatregelen in de compostindustrie aan.”

Om het groenafval te behandelen worden machines ingezet, zoals bulldozers. Bij deze activiteiten is één van de preventiemaatregelen de machines te voorzien van overdrukcabines. Die zelfde maatregel past men ook toe bij werkzaamheden met sproeimachines.

Over betere arbeidsomstandigheden in de landbouw hield het Europees vakbondsinstituut, ‘European Trade Union Institute’ (ETUI), op 4 en 5 maart 2013 een symposium. De presentaties zijn niet meer beschikbaar.

Als u op een zoekmachine het woord “bioaerosols” invult, dan krijgt u een hoop informatie over de micro-organismen die een rol spelen bij het composteren.

Een voorbeeld is de Britse studie van 2010 “Bioaerosols emissions from waste composting and the potential for workers’ exposure

Risico’s biogasinstallaties

Terwijl vooral biologische risico’s aan de oorsprong liggen van klachten bij industrieel composteren, zijn bij biogasinstallaties brand en explosie de voornaamste risico’s.

Daarnaast kunnen verhoogde concentraties en het vrijkomen van CO2 en H2S verstikking en vergiftiging veroorzaken. Tenslotte kunnen ook de hoger vermelde biologische agentia vrijkomen.

Aan biogasinstallaties zijn er al diverse studies gewijd.

Meer info

Over het doctoraat van R. Hambach en artikels in de pers (persbericht Universiteit Antwerpen en bericht in ‘De Ochtend’ van radio 1 van 2013 niet meer beschikbaar):

Over risico’s van biologische agentia bij compostering:

Algemene informatie over compostering op de portaalsite van de Belgische overheid: Afval composteren

Over waterstofsulfide intoxicatie bij composteringen:

Over veiligheid en gezondheid bij compostering in het algemeen:

Over biogasinstallaties:

Over biologische agentia in waterzuivering:

Over biologische agentia:

  • Webrubriek van BSOH: Agents biologiques    
  • Toelichting over de Belgische wetgeving op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Biologische agentia

Over veiligheids- en gezondheidsaspecten in de afvalsector:

Over het European Compost Network: Country report of Belgium

Technische rapporten op de website van de Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Ressource Management (in het Engels): Technical reports

Syneco-project