11.12.2017

Update 08/06/2023

Stortbunkers worden in diverse sectoren gebruikt waar vaste grondstoffen, producten of afvalstoffen dienen te worden afgevoerd. De omgeving van deze stortbunkers en het transport errond is niet zonder gevaren en heeft al aanleiding gegeven tot dodelijke ongevallen.

Daarom heeft de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (Febetra) voor de veiligheid van de chauffeurs een handleiding bij loswerkzaamheden in stortbunkers uitgebracht. Die brochure kan worden gedownload op de website van Febetra in de rubriek Publicaties > DownloadsHandleiding bij loswerkzaamheden in stortbunkers (PDF, 1,23 MB).

Sectoren

De sectoren waar stortbunkers worden gebruikt zijn divers, zoals de landbouw, bouwproducten, groeven, oud papier, afvalverwerking, enz. Ook de toepassingen zijn divers, zowel naar grondstoffen, landbouwproducten, droge bulkgoederen tot afvalproducten.

Bij afvalinstallaties maakt het stortproces in een bunker meestal deel uit van het terreinreglement of de aanvoervoorwaarden. Via transportbanden worden deze goederenstromen verder getransporteerd om in het productieproces stroomafwaarts te worden verwerkt.

Een toepassing van de diverse manipulatiemethoden is beschikbaar in het Engels in deze leidraad voor de papierindustrie op de website van de ‘Health and Safety Executive’ (HSE): Recover paper safely - Guidance for the recovered paper industry.

Voor de afvalwereld illustreert volgend document uit Zwitserland goed de problematiek:

Over stortcontainers zijn er ook deze publicaties in het Engels beschikbaar:

Over de papiersector, zijn er op de website van de Confederation of Papier Industries (CPI), tevens volgende publicaties nuttig:

Tijdens de wereldwijde veiligheidsdag van 28 april 2021 waren er enkele getuigenissen van de Belgische afvalverbrandingsinstallaties (leden van Belgian Waste-to-Energy: BW2E) die extra aandacht voor veiligheid op de stortvloer vroegen. Op 28 april 2022 stond dit in het teken van dragen van PBM’s.

Je kan het bericht lezen op de website van Denuo en op de website van BW2E zelf in het bericht van 2021 en 2022.

Silo

Naast stortbunkers kunnen vaste stoffen in bulk ook in silo’s worden opgeslagen. Opslag in silo’s heeft aanleiding tot andere risico’s, zoals opblokking met mogelijke implosie van de tank als gevolg. Via afvoerleidingen worden deze goederenstromen verder getransporteerd om in het productieproces stroomafwaarts te worden verwerkt. Bij vaste stoffen met een hoge hardheid kan de dikte van de afvoerleidingen afnemen ten gevolge van abrasie of mechanische schuring, met lekken als gevolg.

Daarnaast kunnen silowagens bij het lossen omver vallen wegens diverse instabiliteitsredenen (schuiven massa, afbrekende stabilisatoren). De praktische richtlijnen van de Europese raad voor de chemische industrie (CEFIC) en de ‘European Chemical Transport Association’ (ECTA) voor het veilig lossen van silovrachtwagens, -aanhangwagens en -containers, zijn beschikbaar in het Engels op de website van CEFIC: Best Practice Guidelines for Safe tipping of Silo trucks/ Trailers Silo Containers and bag-in-box containers (PDF, 1,58 MB).

Hieronder enkele publicaties van sectoren en toepassingen over silo-opslag:

Campagnes

In de sector van de afvalverwerking was het aspect van de stortbunker één van de aspecten die in een campagne in 2008 van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de sector werd gecontroleerd.

Lees op de website van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het volledig rapport en in het bijzonder punt 3.3.2 en 3.3.3: Projectrapportage Afvalverwerking (PDF, 949 KB).

Dat risicoveld en de mogelijke maatregelen om eraan te verhelpen is uiteindelijk opgenomen in de arbocatalogus van de afvalverwijdering: Treffen voorzieningen tegen vallen in stortgat.

Ook al de andere risicovelden van de afvalverwijdering door storten staan in die arbocatalogus: Storten.

Bovendien heeft de Nederlandse Vereniging Afvalbedrijven in 2014 een Veiligheidsweek Stortvloer bij afvalbedrijven georganiseerd. Communicatie hierover is niet meer beschikbaar. Op hun vernieuwde website (2018) is er wel een thema veiligheid en gezondheid.