02.09.2013

Update 26/05/2023

Aan de bedeling van goederen op fietsen en motorfietsen zijn er een aantal veiligheids- en gezondheidsrisico’s verbonden aan de arbeidsmiddelen en de omgeving waarin dat gebeurt. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een gids erover gepubliceerd met een overzicht van goede praktijken. De Europese vereniging van de motorfietsen industrie heeft een stripverhalenreeks uitgegeven met veiligheidstips voor bestuurders van motorfietsen.

Europese gids met goede praktijkvoorbeelden

In de Europese gids “Delivery and despatch riders’ safety and health: A European review of good practice guidelines (PDF)” worden er een aantal risicovelden behandeld, zoals het arbeidsmiddel zelf, psychosociale risico’s zoals agressie, valrisico’s, trillingen, musculoskeletale risico’s, uitlaatgassen van het verkeer, het verkeer zelf, arbeidsomstandigheden, enz. Maatregelen zijn gesitueerd in onderhoud van het arbeidsmiddel, veilig rijden, opleiding, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en fluovestjes, enz.

Die risico’s vindt men in een aantal deelsectoren, zoals logistiek en dienstverlening, bijvoorbeeld pizzabestellingen, postbedeling en koerierdiensten. Soortgelijke risico’s zijn ook te vinden bij politiediensten die op tweewielers patrouilleren en ook bij enkele dienstverleningen op vierwielers, zoals de reeds genoemde koerierdiensten en taxidiensten.

In die sectoren zijn er ook redelijk wat jongeren aan de slag. Het onervaren zijn kan aanleiding geven tot extra aandacht voor de preventie van die risico’s.

De goede praktijkvoorbeelden komen vooral uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. In het Verenigd Koninkrijk is al veel onderzoek daarover verricht. Er zijn geen Belgische voorbeelden opgenomen.

‘Lucky 13’ campagne van de Europese motorfietsen industrie

De Association des Constructeurs Européens de Motocycles (ACEM), behartigt de belangen van de gemotoriseerde tweewielers. Op hun website vindt u in de rubriek ‘safety’ onder de rubriek policy areas (in het Engels) allerlei informatie over veiligheid.

De Lucky 13-campagne met 13 stripverhalen is niet meer beschikbaar op ACEM (in 11 talen), maar wel op de website van Febiac.

 1. Veilig de kruising over (PDF)
 2. Gevaren langs de weg (PDF)
 3. Wegdek (PDF)
 4. Olie en brandstof op het wegdek (PDF)
 5. Beschadigde en gerepareerde wegen (PDF)
 6. Verkeersremmende maatregelen (PDF)
 7. Rijden in het donker (PDF)
 8. Obstakels op de weg (PDF)
 9. Vluchtheuvels (PDF)
 10. Bochten (PDF)
 11. Knijpende bochten (PDF)
 12. Putdeksels en wegmarkeringen (PDF)
 13. Winter condities (PDF)

Hierover is zowel een apart bericht verschenen als een vermelding in het magazine Febiac info:

Europese campagne

In 2014 zal het ‘Senior Labour Inspectors Committee’ (SLIC), de overkoepelende organisatie van arbeidsinspecties van de Europese lidstaten, een specifieke campagne voeren die zich richt op vallen en struikelen, risico’s die regelmatig voorkomen bij het leveren op tweewielers.

Meer informatie