01.07.2015

Update 26/01/2023

Op 18 juni 2015 was er opnieuw een bliksemactie in de bouw door arbeidsinspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De laatste dergelijke actie dateerde van 26 september 2013.

In ploegen van twee, controleerden zowat 140 arbeidsinspecteurs 350 werkgevers over het gehele grondgebied van België.

De focus was gericht op de kleine werven en op de veiligheid van steigers en het valgevaar. Daarom werd de nadruk niet gelegd op de bouwcoördinatie, maar eerder op het beheer van de werf door de werkgevers.

Resultaten

De conclusies waren als volgt:

  • 20% van de werkgevers was in orde.
  • De activiteiten of een gedeelte ervan werden stopgezet in 50% van de gevallen.
  • In 30% van de gevallen heeft de inspecteur een schriftelijke waarschuwing gegeven.
  • In 5 gevallen werd een proces-verbaal ter attentie van het gerecht opgesteld.

De resultaten van deze actie zijn gelijkaardig aan deze van 2013.

Voor meer info daarover, raadpleeg het nieuwsbericht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Veiligheid op bouwwerven: 1 werf op 2 stopgezet tijdens een bliksemactie van de arbeidsinspectie

Preventiecampagne van het NAVB

De sensibilisatie- en preventiecampagne rond werken op hoogte die vanaf september 2015 gedurende een jaar zal gevoerd worden door het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) is welgekomen om de sector te responsabiliseren.

Deze bliksemactie dient ook als nulmeting, aangezien de inspectie een tweetal van dergelijke acties zal voeren in het najaar van 2016, om vanaf 2017 echt handhavend op te treden, zoals dat bij andere campagnes in samenwerking met het NAVB is gebeurd. Ondertussen is het NAVB omgedoopt tot Constructiv.

Meer info over deze campagne in dit BeSWIC-artikel: Preventiecampagne ‘Veilig werken op hoogte’.

De bouw, een sector met veel problemen, maar ook met mogelijkheden

De bouw kwam eerder op diverse manieren negatief in de pers aan bod. Fraude, sociale dumping, foute detachering, schijnzelfstandigheid, enz. zijn hiervan voorbeelden. Telkens worden nieuwe maatregelen genomen in het eeuwige gevecht tussen stroper en boswachter. Eén van de laatste Europese instrumenten is de richtlijn richtlijn 2014/67/EU (PDF) die lidstaten meer mogelijkheden biedt om handhavend op te treden. Die richtlijn moet ten laatste op 18 juni 2016 zijn omgezet.

De dag ervoor was er in Oost-Vlaanderen een grootschalige-inspectie van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) in de strijd tegen sociale dumping in de bouw. Controleurs van diverse diensten vielen er onaangekondigd binnen op zoek naar niet-reglementaire tewerkstelling van buitenlandse arbeiders tegen dumpingprijzen.

De Staatsecretaris voor bestrijding van sociale fraude, Bart Tommelein, lanceerde daar ook het idee om naast die onaangekondigde controles ook in te zetten op aangekondigde controles, zoals bij flitsmarathons en BOB-controles, omdat dit ook een ontradend effect kan hebben.

Hieronder enkele berichten rond deze problematiek:

Ook op milieu- en vergunningsvlak of vanuit financieel oogpunt kunnen werven soms worden stilgelegd of verzegeld. Lees hierover deze artikels:

Dat de bouw ook positief in het nieuws kan komen bewijst:

Later, in 2019 werd de campagne “Safety my priority” opgestart. Lees hierover dit BeSWIC-bericht: Campagne ‘Safety My Priority’.

Meer info