17.11.2017

Werkgevers en vakbonden werkten in de Nationale Arbeidsraad een plan uit om in een honderdtal bedrijven op vrijwillige basis te starten met proefprojecten om het toenemende probleem van burn-out aan te pakken door preventieteams of door experimenten in de arbeidsorganisatie.

In zo'n vijftig bedrijven zouden er pilootprojecten worden opgezet met begeleidingsteams die preventief het probleem zouden aanpakken. Die teams met zowel medische, psychische als arbeidsmarktspecialisten, zouden enkel werken met methodes die al hun deugdelijkheid hebben bewezen. De sociale partners zullen samen met de overheid de criteria bepalen waaraan die teams moeten voldoen.

Daarnaast zouden nog eens vijftig ondernemingen kunnen experimenteren met een innovatieve arbeidsorganisatie. Dat kan dan gaan om de invoering van zelfsturende teams, meer autonomie voor werknemers of loopbaanbegeleiding.

Voor de pilootprojecten, die twee jaar zullen lopen, zou in een budget van 2 miljoen euro worden voorzien. De succesvolle projecten zouden dan ook als goede praktijken in andere bedrijven kunnen worden toegepast.

Het plan van de pilootprojecten komt in de plaats van de verplichte burn-out coaches die de regering in het zomerakkoord had besloten (zie het blogbericht Coaches om burn-out te voorkomen). Die beslissing van de regering werd door de sociale partners afgewezen. Men vreesde voor de charlatans bij de coaches die in de ondernemingen de burn-out met ondoeltreffende methodes zouden komen bestrijden. Een verplichte maatregel achtte men ook niet effectief om een moeilijke kwestie als burn-out aan te pakken.

Een andere maatregel uit het zomerakkoord was het recht van de werknemer om buiten de werkuren onbereikbaar te zijn. Die maatregel is wel behouden. De bedrijven zullen dus vanaf januari 2018 worden aangemoedigd om op ondernemingsniveau over dat "recht om off line te zijn" afspraken te maken.

Bron: De Tijd, 8 november 2017