04.01.2022

Negen bedrijven in België zijn in de week van 20 december 2021 gestart met coronavaccinaties op de werkvloer. Het gaat om Agfa-Gevaert, Aperam, ArcellorMittal, BASF, Evonik, GSK, Janssen Pharmaceutica, SCK en Solvay. Het proefproject verloopt in samenwerking met de federale Taskforce Vaccinatie en de werkgeversfederaties Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, en het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Achtergrond

Eind november 2021 gaven de ministers van Volksgezondheid aan de Task Force Vaccinatie de opdracht om, tegelijkertijd met de lancering van de boostercampagne voor de volwassenen, de haalbaarheid te bekijken van een vaccinatie binnen bedrijven, via de dienst voor preventie en bescherming op het werk.

In samenwerking met de ministers van Volksgezondheid en na overleg met de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk werd in de week van 20 december een proefproject gestart waarbij negen bedrijven vaccinaties op de werkvloer kunnen toedienen.

De deelnemende ondernemingen hebben zich vrijwillig aangemeld, tellen meer dan 1.000 medewerkers voor wie telewerk niet mogelijk is en beschikken over een eigen medische dienst. Op deze manier willen de bedrijven meehelpen in de versnelling van de vaccinatiecampagne en het toedienen van boosterprikken, essentiële maatregelen om de beschermingsgraad van de bevolking verder op te krikken nu de omikronvariant sterk in opmars is.

De interne arbeidsgeneeskundige dienst van deze bedrijven zal alle medewerkers uitnodigen om zich te laten vaccineren. Vervolgens zal er na controle van de vaccinatiestatus via het CST of Vaccinnet een lijst worden opgesteld, onder toezicht van de bedrijfsarts. Op die manier kan worden nagegaan of de medewerker in aanmerking komt voor een boosterprik en of het minimale tijdsinterval (2-4 maanden) wordt gerespecteerd.

Bedrijven werken voor de levering van de vaccins samen met de lokale vaccinatiecentra. Personeelsleden hebben ook de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren. Het toedienen van de vaccins gebeurt door artsen en verpleegkundigen van de interne bedrijfsgeneeskundige dienst. Zij zien ook toe op de bescherming van de medische gegevens van de medewerkers.

Dit proefproject zal door de sociale partners en de deelstaten gezamenlijk worden geëvalueerd, om de meerwaarde en eventuele problemen te objectiveren. Op basis van deze evaluatie zullen ze deze of toekomstige vaccinatiecampagnes uitbreiden naar andere bedrijven.

Meer informatie: