05.01.2011

De Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) en het project ‘PREventie van arbeidsongevallen aan boord van VISserijschepen’ (Previs) hebben het boek 'Vissers vissen veilig' voorgesteld. Het gaat om een bundeling van preventietips om veilig aan de slag te kunnen op zee.

Het beroep van zeevisser kent wereldwijd het meest aantal arbeidsongevallen. In België wordt wel veel aan preventie gedaan, waardoor het aantal ongevallen nog meevalt in vergelijking met heel wat andere landen.

De nieuwe publicatie is een naslagwerk dat aan alle vissers op de Belgische vaartuigen wordt bezorgd. Meer zelfs, het boek moet verplicht aan boord van elk schip zijn. De belangrijkste gevaren, 360 in totaal, werden in kaart gebracht. Het meest voorkomende arbeidsongeval in de visserij is het verkeerd aan boord of aan wal stappen in de haven.

(Bron: PreventMail nr. 225 - 16 december 2010)

Meer informatie