09.02.2010

Update 02/02/2023

Deze preventiefiche helpt de bouwondernemingen bij het in kaart brengen van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf. Als een ondernemer zijn medewerkers echt wil beschermen tegen ongevallen en gezondheidsproblemen, dan is het gebruik van deze preventiefiche een noodzakelijke eerste stap.

Deze fiche is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB, ondertussen Constructiv genoemd) en Co-Prev, de overkoepelende organisatie van alle erkende externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in België.

Waarom deze fiche?

In veel kleinere bouwondernemingen stelt men vast dat de risicoanalyse er onbestaande is. De werkgever weet zelfs niet waar het over gaat of wat de bedoeling is.

De dienstverlening van het NAVB is er vooral op gericht arbeidsongevallen en afwezigheden door allerlei gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.

Via deze preventiefiche helpen het NAVB en Co-Prev de bouwondernemingen bij het in kaart brengen van alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf. Deze preventiefiche is niet meer beschikbaar maar later vervangen door een poster en mini-brochure, die beschikbaar is in het nieuwsbericht van Constructiv: Veilig en gezond samenwerken: wie doet wat? Hierover verscheen er ook dit bericht op deze BeSWIC-website: Veilig en gezond samenwerken in de bouw: poster met overzicht van de belangrijkste betrokken partijen.

Vermits er veel verschil is in de activiteiten van bouwondernemingen, kan de ondernemer de concrete preventiemaatregelen best uitwerken in samenwerking met de externe preventiedienst.