20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne gelanceerd rond wederzijds respect, die het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen probeert te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect. Dat kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van agressie en geweld tussen burgers en veiligheidsberoepen.

De campagne is het resultaat van een samenwerking tussen de Algemene Directie Veiligheid & Preventie en de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ) en de geïntegreerde politie.

Meer info over de campagne op de website “besafe.be” van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie: Campagne Wederzijds Respect.

Hieronder wordt wat uitleg over de campagne rond agressie gegeven en naar een aantal relevante artikels verwezen die op deze en op andere websites zijn gepubliceerd.

Campagne “Wederzijds Respect”

De campagne focust op verbinding als dé manier om het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect en dat kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van agressie en geweld tussen burger en veiligheidsberoepen.

Het symbool van de campagne is het geven van een vuistje, dat populair is geworden tijdens de Covid-crisis. De campagne moedigt burgers aan om met een veiligheidsbeoefenaar te gaan praten en zijn of haar werk te bespreken. Deze aanpak kan ervoor zorgen dat iedereen elkaar beter begrijpt.

De sensibiliseringscampagne bestaat uit verschillende onderliggende projecten:

  • informatie-uitwisseling: het verzamelen en analyseren van (wetenschappelijke) informatie om het publiek debat te voeden;
  • praktijken in de kijker: het verzamelen van toonaangevende projecten;
  • een netwerk van sleutelpartners: het vormen van partnerschappen.

Op de website van de campagne is allerlei sensibiliseringsmateriaal beschikbaar:

Er verscheen tevens een bericht hierover:

Uitdragen van de campagne “Wederzijds Respect”

In de loop van 2022 zijn er diverse activiteiten georganiseerd om deze campagne in het daglicht te stellen. Hieronder enkele artikels die zijn verschenen op de website van “besafe.be”.

Artikels op de BeSWIC website en op de website van de FOD Werkgelegenheid

Het omgaan met agressie is ook een belangrijk aandachtspunt bij de preventiecampagne voor brandweerlieden, waarover dit blogbericht werd gepubliceerd: Preventiecampagne bij de brandweer “Soms is vuur niet jouw grootste risico”.

Op deze website zijn er ook deze artikelen over agressie tegen hulpverleners en ordediensten gepubliceerd:

Meer informatie en tools rond psychosociale risico’s zijn beschikbaar:

Andere relevante pagina’s over agressie

Naast veiligheidsberoepen zijn er nog andere sectoren en beroepen waar agressie kan optreden, zoals bij de hulpverleners (bv. ambulanciers en brandweerlieden), de openbare vervoersmaatschappijen, de afvalophalers, de recyclagewachters, in de welzijns- en gezondheidssector (bv. verpleegkundigen en artsen), in de supermarkt, enzovoort.

Enkele voorbeelden van pagina’s en artikels over dat thema: