17.04.2019

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block lanceerde op 8 april 2019 een campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out. Bij de campagne hoort ook een website, waar informatie en tips worden gegeven.

Burn-out

In België worden 130.000 werknemers en 5600 zelfstandigen meer dan een jaar geconfronteerd met mentale aandoeningen. Voor burn-out bestaat geen officiële diagnose en er bestaan verschillende definities. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen burn-out en andere lichamelijke of mentale aandoeningen, zoals depressie of angststoornissen.

Burn-out is niet enkel een individueel probleem. Verschillende factoren kunnen aanleiding zijn tot een burn-out: emotionele uitputting en de omstandigheden op het werk.

Burn-out komt zowel voor bij werknemers, ambtenaren, zelfstandigen als vrije beroepers. Iedereen kan ermee in aanraking komen en vaak ontbreekt de kennis om er mee om te gaan.

Website

De website “Stress en burn-out” richt zich naar verschillende doelgroepen. Zowel burgers en hun omgeving, zorgverleners en werkgevers worden aangesproken. Het doel van de campagne is hen te informeren en de nodige tools aan te reiken voor de preventie en detectie van burn-out, zodat ze mensen kunnen oriënteren naar de juiste instanties voor ondersteuning.

De website wil het antwoord bieden op heel wat vragen:

  • Wat kan ik zelf doen om mijn lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn te verbeteren?
  • Hoe burn-outsymptomen herkennen bij een collega en hoe hem/haar ondersteunen?
  • Bij welke instanties kan men terecht voor ondersteuning?
  • Wat kan een werkgever doen om burn-out te voorkomen of werknemers na burn-out opnieuw te integreren op de werkvloer?
  • Welke financiële tussenkomsten geeft het ziekenfonds?

Op de website vindt men ook videogetuigenissen van zowel psychiaters, leidinggevenden als werknemers.

Geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out

De website past in een bredere reeks maatregelen. Midden januari 2019 is financiële steun toegekend aan 12 pilootprojecten in het kader van een geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out. Ze zullen gedurende een jaar het preventiebeleid omzetten in effectieve en concrete acties om mentale aandoeningen die werk-gerelateerd zijn grondig aan te pakken.

Overkoepelende acties tussen alle betrokken partijen zijn cruciaal. Dit gaat van sensibilisering en preventie tot ondersteuning en begeleiding op maat van medewerkers die lange tijd door ziekte afwezig zijn.

Meer info daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: Pilootprojecten geïntegreerd preventiebeleid Burn-out.

Ook startte onlangs een driejarig project van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) op binnen de ziekenhuizen en de banksector om een begeleidingstraject op maat uit te werken voor mensen die een hoog risico lopen om een burn-out te ontwikkelen of die al de eerste signalen vertonen.

Meer info daarover op de website van Fedris: Pilootproject burn-out.

(Bron: maggiedeblock.be)

Pilootproject tegen burn-out in 50 bedrijven

De hierboven vermelde campagne en projecten kaderen eerder in secundaire en tertiaire preventie die de bevoegdheid is van minister De Block. Daarnaast zijn er ook pilootprojecten gelanceerd die kaderen in de primaire preventie die de bevoegdheid is van de Minister van Werk Kris Peeters. Dit was het gevolg van het interprofessioneel akkoord 2017-18 om werk te maken van de aanpak van burn-out. De sociale partners werkten hierbij een globaal kader uit binnen de Nationale Arbeidsraad.

Hierover verschenen reeds volgende nieuwsberichten op deze BeSWIC website: