20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne voor 17.300 brandweerlieden gelanceerd rond drie thema’s: hygiëneregels opvolgen om gezondheidsrisico’s te vermijden, omgaan met agressie en een goede lichamelijke conditie behouden.

Meer info daarover op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid: Soms is vuur niet jouw grootste risico.

Ook de RTBF heeft deze campagne in de kijker gezet: "Le feu n’est pas toujours votre pire ennemi": le SPF Intérieur veut former les pompiers aux autres dangers du métier.

Hieronder wordt wat uitleg over de campagne gegeven en verwezen naar een aantal artikels over risico’s van de brandweer en brandrisico’s die op deze website zijn gepubliceerd.

Campagne in 3 luiken

De Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voert in samenwerking met Netwerk Brandweer, Rezonwal, de brandweerdienst van Brussel en de representatieve vakorganisaties een preventiecampagne voor brandweerlieden in 3 luiken:

  1. de hygiëneregels die tijdens een interventie moeten worden gerespecteerd teneinde bepaalde gezondheidsrisico’s te vermijden;
  2. hoe er met agressie moet worden omgegaan;
  3. het belang van een goede lichamelijke conditie.

Luik 1: hygiëneregels

Dit luik behandelt de hygiëneregels die tijdens een interventie moeten worden gerespecteerd om bepaalde gezondheidsrisico’s te vermijden. Tijdens hun werk komen brandweerlieden regelmatig in contact met giftige rook, roet en andere gevaarlijke stoffen die een negatieve impact op hun gezondheid kunnen hebben. Het is dus belangrijk dat zij de strenge procedures die op het vlak van hygiëne zijn vastgelegd, kennen en aangemoedigd worden om deze strikt op te volgen.

Meer info daarover en de tips over hygiëne: op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid, in de rubriek Risico’s > Hygiëne.

De Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft ook een aantal affiches rond hygiëne uitgebracht, die op hun website kunnen worden gedownload:

Luik 2: omgaan met agressie

Dit luik van de campagne legt de nadruk op het omgaan met agressie. Het is belangrijk dat brandweerlieden opgeleid worden om met agressie om te leren gaan en weten tot wie zij zich kunnen richten als zij vragen hebben of gevallen van agressie willen melden.

Meer info daarover en sensibiliseringsmateriaal (o.a. een affiche en een video) zijn beschikbaar op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid:

Agressie is ook een belangrijk aandachtspunt bij de campagne “Wederzijds respect” voor diverse veiligheidsberoepen, die ongeveer gelijktijdig werd gelanceerd door de Algemene Directies Veiligheid & Preventie en Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in samenwerking met de geïntegreerde politie. Bekijk het blogbericht over die campagne: Preventiecampagne voor wederzijds respect tussen burgers en veiligheidsberoepen.

Luik 3: een goede lichamelijke conditie

Het laatste luik van de campagne gaat dieper in op het belang van een goede lichamelijke conditie en zal in november 2021 worden gelanceerd. Op 3 november was er de lancering met dit nieuwsbericht over het derde luik: Soms is vuur niet jouw grootste risico: hou je fysieke conditie op peil!   

Het is belangrijk dat brandweerlui een goede lichamelijke conditie hebben zodat ze met zware uitrustingen in vaak moeilijke omstandigheden efficiënt kunnen optreden. Door hun lichamelijke conditie op peil te houden, beschermen zij zich ook tegen ongevallen tijdens hun interventies. Dit luik tracht tips te geven om in vorm te blijven.

Ook Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk, heeft in 2009 een richtlijn uitgebracht die het medisch toezicht op en de medische geschiktheidscriteria voor brandweermensen beschrijft. Raadpleeg de richtlijn op de website van Co-Prev: Medisch toezicht en medische geschiktheidscriteria voor brandweermannen (PDF, 477 KB).

Diverse artikels op BeSWIC

Op deze website zijn er al diverse artikelen over risico’s bij de brandweer en over brandrisico’s in specifieke omstandigheden gepubliceerd. Hieronder enkele voorbeelden:

Andere relevante pagina’s over brandpreventie

  • in de rubriek Thema’s > Arbeidsplaatsen > Brandpreventie;
  • op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen > Brandpreventie op de arbeidsplaatsen;
  • op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid: Brandpreventie;
  • voor een breed publiek is er de campagnewebsite van de Algemene Directie Civiele Veiligheid: Speel niet met vuur;
  • informatie over brandveiligheid in het dagelijkse leven op de website Leef brandveilig.