29.02.2024
Napo is de held van een reeks aantrekkelijke en informele animatiefilms over veiligheid en gezondheid op het werk van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). De films zijn zonder gesproken woord en ondertitels en kunnen dus door iedereen worden begrepen.

Op de website van Napo stonden in de reeks van Napo voor leraars de eerste twee filmpjes (en de bijhorende lespakketten) van enkele jaren geleden in het teken van het herkennen en uitleggen van de risico's en gevaren voor veiligheid en gezondheid op school en thuis. Op deze manier kunnen kinderen inzicht ontwikkelen in hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van risico's en gevaren en kunnen ze risico's leren inschatten. In het Nederlands gebruikte men hierbij het woord “risicospeurder”, in het Frans “chasse aux dangers” en in het Engels “hazard hunter”.

Maar ook in een bedrijfscontext kan deze “jacht op risico’s” een rol spelen om op een alternatieve manier te communiceren. Aan de hand van de zoektermen “chasse au risques” en “hazard hunting/spotting” kan men bijvoorbeeld via beelden (al of niet interactief) veel informatie over gevaren en risico’s bekomen op het internet. Deze informatie kan geïntegreerd worden in toolboxen en dienen voor anderstaligen of als alternatief voor de klassieke manier van opleiden met geschreven instructies.

Napo’s risicospeurder

In deze twee filmpjes passeren enkele van de meest voorkomende risico's de revue en toont Napo hoe belangrijk het is om “even stil te staan, na te denken en te handelen”. De filmpjes en meer informatie over hoe ze te gebruiken op de website van Napofilm:

“Jacht op risico’s”, “Chasse au risques”, "hazard hunting"

Wanneer men deze zoektermen in een zoekmachine op het internet ingeeft, bekomt men heel wat informatie rond gevaren en risico’s (of sectoren). Vaak gaat het om informatie ontwikkeld door bedrijven gespecialiseerd in communicatie (in woorden of beelden) en opleidingen.

Sommige bedrijven zijn actief in meerdere landen en stellen bijgevolg meerdere taalversies ter beschikking. Twee voorbeelden:

Enkele Belgische bedrijven gespecialiseerd in Virtual Reality (VR), zoals Playit, bieden opleidingen aan. Het Nederlandse ‘HSElife’ heeft een webpagina met de naam hazard hunting, die zowel in het Nederlands als Engels (onder dezelfde Engelse term) te raadplegen is.

Specifieke informatie

Hieronder vindt u een overzicht van informatie die kan gevonden worden via de zoektermen “chasse aux risques” en “hazard hunting/spotting”, waarbij een onderverdeling is gemaakt in communicatiebedrijven, sectoren/actoren, VR en cartoons:

“chasse au risques” (in het Frans)

“Hazard Hunting” (in het Engels)

Op BeSWIC en andere kanalen

Op deze BeSWIC-website zijn er ook al een artikels verschenen over communicatie met beelden of op een andere alternatieve manier. Lees volgende berichten:

Constructiv

Als onderdeel van de campagne “Veilig werken op hoogte” van Constructiv uit 2015 werd met een stripverhaal rond de figuur Bas Harnas gesensibiliseerd. Dit kwam aan bod in volgend BeSWIC-bericht: Preventiecampagne ‘Veilig werken op hoogte’.

Constructiv heeft ook een interactieve Virtual Reality-opleidingsmodule voor leerlingen van het secundair onderwijs over Veilig werken op virtuele hoogte.

Fotobeelden

Het gebruik van een fototoestel en het vastleggen van beelden van gevaarlijke situaties of het bespreekbaar maken is ook een methodologie. Lees hierover volgende berichten:

Over “photochoice” verscheen in Veiligheidsnieuw 215 van Prebes een artikel, dat beschikbaar is op de website van Prebes: Photovoice. Over communicatie met beelden verscheen tevens een artikel op Prebes: Communicatie met beelden.

Tenslotte biedt de website van WorksafeBC de rubriek What’s wrong with this photo?.