22.05.2024
In de voorbije jaren hebben de opeenvolging van hittegolven, extreme neerslag en andere natuurfenomenen de klimaatcrisis zeer tastbaar gemaakt. Ook de verschuiving en stijging van het aantal door vectoren overgedragen ziekten valt op. Net als tijdens de coronacrisis staat ook nu de zorg in de frontlinie. Daarom hebben Reset.Vlaanderen en het Internationaal Vakverbond (ITUC) een gids rond klimaatverandering in de zorgsector opgesteld voor werknemers in de sector.

Dit bericht geeft informatie over de gids en verwijst naar documenten rond andere invalshoeken op klimaatverandering in de gezondheidszorg en anesthesiegassen. Tenslotte leggen we de link met een aantal BeSWIC-berichten over klimaatverandering en veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en over de gezondheidssector.

Omgaan met klimaatverandering in de zorgsector: gids voor werknemers

De gids kan via de website van Reset.Vlaanderen gedownload worden: klimaatverandering treft ook de zorg, we moeten ons voorbereiden.

Er bestaat ook een Engelse en Franse vertaling, beschikbaar op de website van ITUC:

Voor de ontwikkeling van de gids sprak Reset.Vlaanderen met werknemers in de zorg, onder meer met verpleegkundigen, zorgkundigen, opvoeders en kinderverzorgers. Hoe gaan zij om met de klimaatverandering? Hoe bereiden we ons voor op de gevolgen?

Naast de rechtstreekse gevolgen van hittegolven, bosbranden en overstromingen, heeft klimaatverandering ook onrechtstreeks een invloed op de gezondheid. Door de opwarming van de aarde verandert het milieu. Daardoor krijgen diverse overdraagbare ziekten, aandoeningen van de luchtwegen en allergische reacties meer vrij spel. Tenslotte heeft dit alles ook een sterke invloed op de gezondheid op het werk, de mentale gezondheid en het algemeen welzijn.

Volgens de publicatie is het belangrijk dat werknemers hun stem blijven verheffen, onder andere via de vakbonden. Samen kunnen ze strijden voor oplossingen die tegemoetkomen aan de uitdagingen van klimaatverandering en het werk werkbaar maken. Duurzaamheid, goede werkomstandigheden en kwaliteit van de zorg moeten hand in hand gaan.

In de gids worden een aantal uitdagingen en tips gebundeld. Het gaat om 12 tips vanuit 4 rollen:

 • Als werknemer:
  • Praat met je collega’s over klimaat.
  • Ken je rechten als werknemer bij extreme weersomstandigheden.
  • Breng ideeën aan.
 • Als vakbond:
  • Wees je als vakbond bewust van de oorzaken van klimaatverandering.
  • Neem een rol op in de klimaatbeweging.
  • Deel deze motivatie via interne communicatiekanalen.
 • Jouw vakbond in dialoog met het management:
  • Is er op je werk een overlegorgaan waarin wordt gesproken over veilig, gezond en/of werkbaar werk?
  • Doet je werkgever genoeg om verdere klimaatopwarming tegen te gaan?
  • Zijn er onderhandelingen rond verandering in je organisatie?
 • Belangenbehartiging door de vakbond op lokaal, regionaal en nationaal niveau:
  • de risico’s en opportuniteiten in verband met de klimaatverandering op sectoraal niveau in kaart brengen.
  • coherente en doeltreffende sectorale aanpassingsstrategieën opstellen.
  • Moedig jouw regering aan om de doelstellingen van Parijs te halen.

Lees de berichten van andere stakeholders over het initiatief van Reset.Vlaanderen:

Reset.Vlaanderen en ook andere Belgische organisaties hebben een themapagina rond klimaat:

Tenslotte is het nuttig te verwijzen naar volgende studie over welzijnsrisico’s in de gezondheidssector op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA): HEROS project: safety and health risks for healthcare workers.

Andere invalshoeken op klimaatverandering in de sector

Er zijn een aantal rapporten uit het binnen-en buitenland die klimaatverandering in de sector van de gezondheidszorg vanuit andere invalshoeken dan VGW bekijken. Het betreft onder andere klimaatverandering vanuit het perspectief van de sociale bescherming, arbeidsrecht, de arbeidsmarkt of volksgezondheid.

Enkele voorbeelden:

Anesthesiegassen

Anesthesiegassen zoals sevofluraan en desfluraan (gehalogeneerde koolwaterstoffen) en lachgas zijn tevens ozonafbrekende stoffen. Daarom worden er inspanningen geleverd in de sector om de verspreiding van deze stoffen in het milieu te beperken.

Bekijk volgende Engelstalige publicaties hierover:

Een andere zeer sterke ozonafbrekende stof is zwavelhexafluoride (SF6). Deze stof wordt beperkt gebruikt in medische toepassingen, zoals laserchirurgieapparaten en oogchirurgie-instrumenten, en als contrastmiddel voor medische beeldvorming, zoals MRI (‘Magnetic Resonance Imaging’).

Eén van de belangrijkste toepassingen van SF6-gas is te vinden in hoogspanningsapparatuur zoals stroomonderbrekers en transformatoren. Het dient als een effectieve elektrische isolator die de veilige en efficiënte transmissie van elektriciteit over lange afstanden mogelijk maakt. Deze toepassing wordt ook beschreven in volgend BeSWIC-artikel: Bekwaamheidsattesten of verplichte opleidingen: enkele niet-welzijnsregelgevingen.

In het Europees Publicatieblad van 20 februari 2024 verscheen bovendien de verordening (EU) 2024/573 van het Europees Parlement en de Raad van 7 februari 2024 betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 517/2014. Door deze verordening zullen ook de gehalogeneerde anesthesiegassen sevofluraan en desfluraan uitgefaseerd worden.

Artikels op BeSWIC en ander relevante informatiebronnen

Op deze BeSWIC-website verschenen in het verleden al enkele artikels rond klimaat en veiligheid en gezondheid op het werk (VGW, ofwel ‘OSH’):

In het artikel De impact van klimaatuitdagingen op werknemers werd onder andere verwezen naar de OSHwiki-pagina Climate Change: Impact on Occupational Safety and Health (OSH) van EU-OSHA en publicaties van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI), het Europees Verbond van Vakverenigingen (ETUC), de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het ‘Institut national de recherche et de sécurité’ (INRS).

Ook volgende informatiebronnen verdienen een vermelding:

Ook de wereldwijde veiligheidsdag van 28 april 2024 stond bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in het teken van klimaat. Lees het bericht en de themapagina in het Engels hierover: Climate change creates a ‘cocktail’ of serious health hazards for 70 per cent of the world’s workers.

Dit werd ook overgenomen door EU-OSHA: Klimaatverandering aanpakken op de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Tenslotte verschenen op deze BeSWIC-website ook algemene artikels over de gezondheidssector: