17.12.2013

Update 05/09/2023

De website van het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN) is recent gewijzigd. Zo kan u gemakkelijker normen opzoeken en krijgt u een ruime omschrijving waarover de norm gaat. Met een nieuwe functionaliteit kan u voortaan ook commentaar geven op normen die in ontwerpfase zijn. Bovendien zijn alle artikels in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Opvolging normen

Op de startpagina van de website (http://www.nbn.be/nl) kan u een zoekwoord of de referentie van een norm ingeven en u krijgt dan een resultatenlijst waarin naar de betreffende normen wordt verwezen. De catalogus bevat meer dan 40.000 normen.

Sectoren kunnen ook normenpakketen samenstellen. Zo zijn er al pakketten samengesteld voor lassen, wegenbouw, machineveiligheid, Eurocodes en brandveiligheid.

Het ontwikkelen van normen gebeurt via geëigende processen. Sectorale operatoren gebruiken hiervoor experten en stellen een werkprogramma voor.

De normen die in onderzoek zijn en waarvoor u nu commentaar kan geven, vindt u in de webrubriek Normen in onderzoek.

Wettelijke basis

De wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie regelt de organisatie van het NBN. Die wet en andere economische wetten worden momenteel gebundeld in een wetboek van economisch recht.

De gecodificeerde versie van het wetboek vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie): Codificatie van de economische wetgeving.

Met het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht is boek IX "Veiligheid van producten en diensten" op 12 december 2013 in werking getreden. Raadpleeg dat besluit op de JUSTEL database met de geconsolideerde Belgische wetgeving: 8 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht

Daarnaast heeft de verordening 1025/2012 van de Europese Unie (EU) ook het standaardisatielandschap aangepast met ook aanpassingen van nieuwe aanpakrichtlijnen. De verordening vindt u op de website van de EU: Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 (PDF)

Sensibilisatie en opleidingen

Recent hebben NBN en Agoria, de federatie van de technologische industrie, over normalisatie een opleiding gegeven. Mogelijks wordt die opleiding in de toekomst opnieuw gegeven. Agoria heeft ook een webpagina over normalisatie.

Daarnaast organiseert het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) de StandarDays. Deelname is gratis.

Meer informatie