05.02.2020

Het Asbestfonds (AFA) heeft na nieuwjaar een nieuwe website gelanceerd.

Het AFA informeert over de gevaren van asbest en hoe hiermee om te gaan. Het vergoedt en begeleidt alle asbestslachtoffers die eraan zijn blootgesteld in België, zowel werknemers uit de privésector als zelfstandigen, ambtenaren en omgevingsslachtoffers. Bij overlijden worden bepaalde rechthebbenden onder bepaalde voorwaarden ook vergoed. Het Asbestfonds wordt beheerd door het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) en werd in 2007 opgericht.

Lees het korte nieuwsbericht hierover op de website van Fedris: Lancering asbestcampagne.

Uitzicht van de website

Naast de homepage zijn er 3 andere tabbladen:

  • Wegwijs door asbest
  • Slachtoffers en nabestaanden
  • Artsen

Daarnaast zijn er nieuwsberichten, een infotheek en FAQ’s.

In de rubriek “Wegwijs voor asbest” kan de professional, gedefinieerd als werkgever, zelfstandige of gebouwenbeheerder, concrete informatie vinden over zijn verantwoordelijkheden en zijn rol: https://www.asbestfonds.be/professional.

Informatie en de erkenningscriteria over de 5 erkende asbestziekten, nl. mesothelioom, asbestose, longkanker, strottenhoofdkanker en bilaterale diffuse pleuraverdikkingen, is beschikbaar in de rubriek “Ziektes erkend door het asbestfonds” van de rubriek “Artsen”: Asbestziekten.

Uitbreiding vergoedingen

In het verleden werden enkel slachtoffers met mesothelioom en asbestose vergoed. Met de wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers wordt ook long- en larynxkanker (of strottenhoofd-) vergoed dat door asbest werd veroorzaakt.

Het KB van 9 december 2019 heeft aan deze wetswijziging uitvoering gegeven en de blootstellingscriteria voor asbestgerelateerde ziekten in de lijst van beroepsziekten aangepast en aangevuld.

Campagne “Weest Alert voor asbest”

Op 25 september 2018 werd de nationale sensibiliserings- en preventiecampagne “Wees alert voor asbest” gelanceerd door Constructiv, de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, en Fedris.

Lees hierover volgend bericht: Wees alert voor asbest: campagne en website van Constructiv/Fedris.

Meer informatie over asbest

  • op deze BeSWIC website, in de rubriek Thema's > Gevaarlijke stoffen > Asbest;
  • op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia > Asbest en asbestverwijderaars.