28.03.2012

Update 02/02/2023

Het preventie-instituut van de bouw NAVB-CNAC Constructiv, kortweg het NAVB (momenteel Constructiv genoemd), en de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk Co-Prev gaan samenwerken voor de bevordering van de veiligheids- en gezondheidssituatie van de werknemers in de bouwondernemingen, in het bijzonder in de kleine bouwondernemingen. Zij zullen samen projecten in de bouwsector opzetten en daarom hebben zij op 15 november 2011 officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Eerste bijeenkomst

In het kader van deze samenwerking zijn bijna alle NAVB-adviseurs en vertegenwoordigers van de externe diensten (EDPBW) op 29 februari 2012 samen rond de tafel gaan zitten. De beide organisaties waren immers van mening dat het bij de start van de samenwerking eerst en vooral noodzakelijk was elkaars werking beter te leren kennen en aan elkaar voor te stellen.

Het NAVB heeft enkele globale statistieken van de sector binnen het paritair comité van de bouw gegeven en de thema- en doelgroepenstrategie verduidelijkt. Een regionaal NAVB-verantwoordelijke heeft ook enkele foto’s van veel voorkomende situaties getoond die door de NAVB-adviseurs zijn toegelicht.

De vertegenwoordigers van de EDPBW hebben de taken toegelicht van de afdeling risicobeheer en van de afdeling medisch toezicht. Zij hebben ook melding gemaakt van de overkoepelende acties, de Co-Prev consensus en guidelines en van de werkgroepen binnen Co-Prev.

Verschillende invalshoeken

NAVB-adviseurs zijn aanwezig op de werven en geven zeer specifieke bouwadviezen, terwijl de preventieadviseurs en arbeidsartsen van de EDPBW voornamelijk aanwezig zijn op de zetel van de bouwbedrijven door het verplichte takenpakket dat hen is opgelegd door de welzijnswet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Deze verschillen maken duidelijk dat het voor beide partners zeker mogelijk moet zijn om vanuit deze complementariteit een aantal gemeenschappelijke projecten op te zetten en een aantal thema’s onder de aandacht te brengen. Denken we maar aan actuele thema’s als ‘active ageing’ en ‘disability management’. Hierin kunnen beide een voorname rol spelen. Het is de bedoeling dat ze samen ijveren voor meer veiligheid, gezondheid en welzijn in de bouwsector.

Meer informatie