27.08.2013

Update 13/01/2023

Bij werken in de nabijheid van niet-geïsoleerde elektrische leidingen is het belangrijk om buiten de gevarenzone rond de geleiders te blijven. Bij hoogspanning is het ook gevaarlijk om nabij die zone te komen, omdat een elektrische vlamboog altijd mogelijk is. Een goede geleider, zoals metaal, mag dus niet te dicht bij de draden komen. Als er geen andere mogelijkheid is, zorg er dan voor dat tijdelijk de spanning van de lijn wordt afgezet. Neem hiervoor contact op met de elektriciteitsverdeler.

Risico’s bij werken in de nabijheid van elektrische leidingen

Bij werken in de buurt van hoogspanningsleidingen geldt volgens artikel 171 en 192 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) de veiligheidsafstand van 2,5 + 0,01xV (in m), waarbij de V de spanning in kV is. Voor een 70 kV leiding is dat dus 3,2 meter. In het (nieuwe) AREI met zijn 3 boeken is dit artikel 7.1.6.6 en 9.3.6.1 van boek 3.

Op de website van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, spreekt men zelfs om minstens 10 meter afstand te houden met elke hoogspanningsinstallatie. De draden van een hoogspanningslijn kunnen bij felle wind zijdelings uitzwaaien; in extreme gevallen tot een twintigtal meter. Bij warm weer en als een lijn sterk belast is, zet die uit en gaat ze soms tot 2 meter dieper doorhangen. De afstand tot een bepaald punt kan daardoor aanzienlijk variëren. Hou daarmee rekening bij het bepalen van de veiligheidsafstand.

Het belang hiervan werd nog eens geïllustreerd door een ongeval op 8 juli 2013. Een fruitplukker had een metalen ladder voor het snoeien van fruitbomen te dicht bij een hoogspanningskabel gezet. Hij kreeg 70 kV door het lichaam en werd in kritieke toestand weggevoerd. Een paar dagen later overleed de persoon. Het verhaal kunt u lezen op de website van Het belang van Limburg: Fruitteler Joeri Reniers overleden.

In 2019 raakten ook 20 personen gewond tijdens een kampioenenviering van een hockeyploeg. Tijdens de viering werden slingers de lucht in geschoten die de hoogspanningskabels boven het terrein raakten. Op die manier werd de elektriciteit naar beneden geleid. Mensen die in de buurt van de ijzeren omheining stonden, werden getroffen door de stroominslag. Lees het artikel op de website van de VRT.

Mogelijke andere voorbeelden en sectoren met elektrocutierisico’s

Er kunnen zich diverse situaties voordoen waarbij u in de omgeving van elektrische leidingen komt. Hoger vermeld ongeval is zo’n voorbeeld.

Bouwwerkzaamheden in de buurt van huizen met elektrische luchtleidingen of werken met hoge en lange werktuigen geven dikwijls aanleiding tot ongevallen en incidenten.

Dat is ook het geval met werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen van de spoorweg. Op 26 november 2012 verstoorde een omgevallen kraan het treinverkeer;

Zie dit nieuwsbericht van de krant ‘Het Nieuwsblad’: Omgevallen werfkraan verstoort treinverkeer.

Om elektrocutie te voorkomen, maar ook om niet door de luchtverplaatsing van een voorbijrijdende trein te worden meegezogen, hanteert men bij werken aan spoorwegen het vrije ruimteprofiel, dat is een minimaal te respecteren veiligheidsafstand tegenover de bovenleiding of de rails. Meer info over het vrije ruimteprofiel bij spoorwegen:

De toolbox “Veiligheidsmaatregelen bij werken naast of in de nabijheid van de sporen” van Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken (ABEF) is niet meer beschikbaar.

Op de weg kan ook materiaal van voertuigen dat in de hoogte uitsteekt, met luchtleidingen in contact komen. Op 18 december 2012 raakte een betonpomp een hoogspanningslijn. Zie dit bericht van de krant ‘Het Nieuwsblad’: Vonk van 150.000 volt zet tiental woningen zonder stroom.

Op de website van Elia zijn er verschillende webpagina’s die wijzen op de risico’s zowel voor professionelen als andere personen:

Tenslotte waarschuwt IPAF met een affiche voor vonkoverslag van elektriciteit op hoogtewerkers indien ze te dicht in de buurt komen van elektrische leidingen:  Andy Access: Blijf uit de buurt van hoogspanningskabels

Meer info