14.01.2015

Update 03/10/2023

De Duitse “Kommission Arbeitsschutz und Normung” (KAN) heeft in zijn nieuwsbrief “KANBrief 4/14” een speciaal thema gewijd aan de veiligheid bij mobiele machines of arbeidsmiddelen.

Dat nummer is drietalig opgesteld in het Duits, Engels en Frans: KANBrief 4/14 (PDF)

KAN

De KAN houdt zich in Duitsland bezig met standaardisatie rond veiligheid en gezondheid. In dit tripartite orgaan zijn zowel werkgevers, werknemers en overheid betrokken. Daarnaast worden ook het Duitse normalisatieorgaan (DIN) en de arbeidsongevallenverzekeraars (DGUV) betrokken.

In de rubriek publicaties kunt u tevens andere rapporten en studies raadplegen.

In de driemaandelijkse uitgaven van de KAN-Brief komen ook andere speciale thema’s aan bod, die nuttig kunnen zijn voor een preventieadviseur, zoals ergonomie (KANBrief 3/13 (PDF)), persoonlijke beschermingsmiddelen (KANBrief 4/13 (PDF)), markttoezicht (KANBrief 3/14 (PDF)), enz.

In deze rapporten, studies en speciale thema’s wordt uiteraard bijzondere aandacht besteed aan de specifieke normering die er achter schuil gaat.

Meer informatie

Artikels op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC over:

Artikel op engineeringnet: Opgelet voor technische normvervaging

Federaties:

  • Federatie van de algemeen vertegenwoordigers van materieel voor openbare en private werken, voor de bouw en voor goederenbehandeling: SIGMA
  • Committee for European Construction Equipment: CECE
  • Technische documenten en publicaties op de website van de ‘European federation of Mechanical Handling’ (FEM): Technical Documents & Publications
  • International Powered Access Federation (IPAF)
  • European Agricultural Machinery Industry (CEMA)
  • European Garden Machinery Industry Federation (EGMF)